zaterdag , 2 maart 2024

‘We gaan de binnenstad van Zwolle repareren’

Het gebied rondom de oude V&D (en Hudson’s Bay) krijgt een complete make-over. ‘We gaan onze binnenstad repareren!’ Met die motivatie presenteerde de Zwolse ontwikkelaar Junco haar plan voor Het Handelshuys in Zwolle aan de gemeenteraad.

Bij de planontwikkeling is De Zwarte Hond ingeschakeld, een ervaren architect in stedelijke opgaven. De inwoners, ondernemers en eigenaren in het Broerenkwartier waarin het voormalige warenhuis Hudson’s Bay ligt, zijn inmiddels geïnformeerd via een brief van de gemeente en verwezen naar www.hethandelshuyszwolle.nl voor meer informatie en een uitnodiging voor een digitale informatieavond op 7 april aanstaande.


Op de plek waar tot 1965 de Michaëlskerk stond, staat nu het voormalige warenhuis van Hudson’s Bay. Sinds 1 januari 2020 staat het gebouw leeg. In het najaar van 2020 heeft Junco het gebouw aangekocht. Het doel is een herontwikkeling die bijdraagt aan het “upgraden” van de binnenstad. Over enkele jaren moet Het Handelshuys, zoals het voor nu genoemd is, een levendige verrijking zijn voor Zwolle.

Het leegstaande monofunctionele warenhuis wordt herontwikkeld tot een multifunctioneel complex. Een plan waarin wonen, winkelen, boodschappen doen, eten en drinken en verblijven prettig samengaan. Concreet is het idee:

  • Een divers en groter woningaanbod in de binnenstad te realiseren.
  • Levendige begane grond met horeca, winkels en mogelijk maatschappelijke/culturele
  • functies.
  • Historische stratenpatroon terug te brengen, rooilijnen weer aan te laten sluiten op de
  • omgeving en verbetering van de openbare ruimte. Een omgeving zonder achterkanten.
  • Ruimte voor fietsers en voetgangers in het plan door het herstellen van de Bitterstraat en
  • een verbinding naar de Nieuwstraat.