Welke gevolgen hebben verkiezingen voor Zwolse politiek?

Welke consequentie zal de uitslag van de Tweede Kamer-verkiezing hebben voor de Zwolse politiek. We vroegen het aan Gerrit van der Kooy (VVD), William Dogger (Swollwacht) en Patrick Rijke (GroenLinks).

Als de stembussen voor de landelijke verkiezingen vanavond sluiten, maken lokale politici zich al op voor de gemeenteraadsverkiezingen die een jaar later zullen volgen. In Zwolle heeft het huidige college van ChristenUnie, VVD, PvdA en D66 keihard bezuinigd, bijvoorbeeld op het sociaal domein. In het laatste jaar zijn er echter miljoenen te verdelen. Maar hoe verhoudt de uitslag van vanavond zich tot het laatste jaar naar de Zwolse gemeenteraadsverkiezingen?

Gerrit van der Kooy

Wat zal de impact op de lokale politiek kunnen zijn van de uitslag van vandaag?
Gerrit van der Kooy (VVD): ‘Die is er niet of nauwelijks, denk ik. Je kunt de uitslag van landelijke verkiezingen niet zomaar doorvertalen naar Zwolle. Dat was trouwens altijd wel zo. Vroeger waren er twee steden in Nederland – Zwolle en Amersfoort – waar de uitslag van landelijke verkiezingen vrijwel gelijk waren aan die van de gemeenteraadsverkiezingen. Dat is allang niet meer aan de orde.’

William Dogger (Swollwacht): ‘Het is moeilijk te voorspellen wat de uitslag zal worden. Zo’n weerbarstig politiek veld heb ik nog nooit eerder meegemaakt. De trend die je wel kunt zien is dat de traditionele grote partijen flinke dreunen krijgen. Een enkeling, zoals de PvdA, zal waarschijnlijk worden gedecimeerd. Dat zal ook zijn weerslag krijgen op de gemeenteraadsverkiezingen, daarvan ben ik overtuigd. Daarin is het ook belangrijk hoe snel de formatie zal gaan. Als het weer maanden en maanden duurt, voordat er een kabinet zit, zullen kiezers dat niet vergeten als er straks lokaal gaat worden gestemd. Voor ons als lokale partij is het goed nieuws als de gevestigde partijen klappen gaan oplopen, dan zullen er nog meer mensen op echte lokale partijen stemmen.’

Patrick Rijke (GroenLinks): ‘Misschien dat partijen die vandaag veel winnen zich sterker gaan voelen in de Zwolse politiek. Wellicht dat D66 in Zwolle zich bij een verkiezingszege groter voelt in het college (waar ook PvdA, ChristenUnie en VVD inzitten, red.), maar ik denk dat het wel meevalt. Wij zullen ons in ieder geval niet anders gedragen mochten we groot worden.’

William Dogger

De afgelopen drie jaar is er in Zwolle hard bezuinigd, vooral op het sociaal domein. Dat heeft geleid tot trieste gevallen, waarbij zieke kinderen niet meer naar school konden en waar ouders hun kroost de badkamer moesten laten schoonmaken. Over een paar weken wordt er echter een zogenoemde ‘voorjaarsbrief’ besproken in de Zwolse politiek waar opeens ruimte is voor investeringen van miljoenen in de stad.

Zullen collegepartijen die vandaag klappen krijgen hun stem willen laten gelden over die voorjaarsbrief en de extra miljoenen die er in Zwolle te verdelen zijn?
Van der Kooy: ‘Ik ga nu even niks zeggen over de voorjaarsbrief. Dat is voor later. Wat je wel kunt zien, is dat de PvdA een partij op haar retour is. Wellicht dat zij straks in Zwolle extra accenten wil geven over het sociaal domein. Maar het gaat in de lokale politiek veel meer om je gezicht op straat te laten zien, om echt bekendheid bij de mensen te krijgen. Ik heb zo vaak gezegd: op het stadhuis zijn geen stemmen te winnen. Je moet naar buiten, je moet je op straat laten zien en luisteren naar de inwoners van de stad. Een burger heeft geen idee wat er zich in het stadhuis afspeelt. Dat komt ook deels door de traditionele media. Die laten het afweten. Over de begrotingsbehandeling is bijvoorbeeld nauwelijks iets bericht.’

Dogger: ‘Ik ben er bang voor dat bepaalde partijen in het laatste jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen ineens goede sier willen maken. Wij willen daarom ook dat in ieder geval de incicentele meevaller van 11 miljoen euro in Zwolle over de gemeenteraadsverkiezingen wordt getild. Want anders krijg je straks inderdaad collegepartijen die cadeautjes gaan uitdelen om zo – voor de gemeenteraadsverkiezingen – leuk op de foto te komen, terwijl ze drie jaar keiharde bezuinigingen hebben doorgevoerd die Zwollenaren hard hebben getroffen.’

Patrick Rijke

Rijke: ‘Nog meer reuring in het Zwolse college? Ze zitten elkaar al voortdurend dwars. Het gaat wel in toenemende mate gebeuren dat iedereen zijn profiel wil oppoetsen. Als de stembussen vanavond dicht zijn, gaan we in Zwolle eigenlijk direct door met de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. En dan is het zo dat alle partijen willen voorsorteren op wat zij belangrijk vinden.’

Wat gaat u vandaag stemmen?
Van der Kooy: ‘Op Malik Azmani, de nummer 10 op de lijst van de VVD’

Dogger: ‘Dat zeg ik niet’

Rijke: ‘Op GroenLinks, maar ik zeg niet op wie.’

Back to top button