Welvaart botst met welzijn in Zwolle

Zwolle is in balans en groeit op allerlei terreinen. Dat zeggen B en W in hun Perspectiefnota 2017-2020, waarin een doorkijkje wordt geschetst van de nabije toekomst. Economisch ziet die er weliswaar piekfijn uit, maar welvaart botst met welzijn.

Het aantal bijstandsgerechtigden sinds begin dit jaar ligt maar liefst op 3514. Zwolle kent bovengemiddeld veel bewoners met (psychische) gezondheidsproblemen, bovengemiddeld veel kinderen in het speciaal onderwijs, bovengemiddeld veel mensen in de schuldhulpverlening en het aantal Wajongers ligt fors boven het landelijk gemiddelde. Bovendien groeit de werkloosheid onder laag- en middelbaar opgeleiden.

Het is de spagaat, waarin het college zit. Een tweedeling van de bevolking, ook vanwege toekomstige technologische ontwikkelingen, wordt als een gevaar door B en W aangedragen. Evenals klimaatverandering en verschuiving van energiebronnen.

Om economisch in de toekomst een sterke speler te blijven zet Zwolle in op het ‘uitbouwen en verdiepen van regionale samenwerking en het zoeken naar verbinding met andere steden.’ Met andere woorden: de samenwerking met 20 gemeenten, zoals nu, zal in de komende jaren meer moeten opleveren ‘om de concurrentie met andere stedelijke gebieden aan te kunnen.’.

Asielzoekers
Om onder meer de asielzoekers, die een status hebben verworven, onderdak te bieden, worden versneld woningen gebouwd: 100 in de flexibele schil en 100 in leegstaande kantoorpanden. Voor die versnelling wordt een miljoen euro uit de reserve incidentele bestedingen gehaald. Het college hoopt van de geplande 300 sociale woningen er eind 2017 nog honderd extra , 400 dus, te hebben gebouwd in samenwerking met DeltaWonen.

Om alle plannen (stadsontwikkelingshulp, Binnenstadontwikkeling (1 milj. per jaar) fietsparkeren Spoorzone (1.5 milj), Dorpsplan Wythmen) te realiseren is 12 miljoen euro (o.a. door verkoop Enexis-aandelen, 1.3 miljoen) beschikbaar. De tekorten op het sociaal domein o.a. door instroom asielzoekers, worden mede gedekt met 5 miljoen euro, die in een reservepotje zitten.

Back to top button