‘Werkdruk Isala onaanvaardbaar hoog’

Vandaag publiceert de Zwolse SP haar rapport over de werkdruk bij het Isala ziekenhuis, na het gisteren aan het bestuur van Isala te hebben aangeboden. Uit het rapport blijkt dat personeelsleden onacceptabele werkdruk ondervinden, en dat volgens sommigen de kwaliteit van de zorg en de veiligheid van patiënten in gevaar komt.

In het SP-rapport komen 20 Isala-werknemers aan het woord: met name verpleegkundigen en een enkele arts. Zij geven verschillende oorzaken voor de werkdruk: de accreditatie waar Isala mee bezig is en waar veel tijd in zit, onderbezetting van het verplegend personeel en verschillende andere zaken. Bovendien hebben veel van de personeelsleden die reageerden het idee niet openlijk over hun klachten te kunnen spreken.

SP-woordvoerder Frank Futselaar: ‘Wij zijn geschrokken van de bevindingen en van de hartekreten van sommige medewerkers. Het water staat hen duidelijk aan de lippen. Het Isala-bestuur moet in actie komen met onze aanbevelingen.’ De SP zal vanmiddag het rapport verspreiden onder het Isala-personeel. Daarnaast is het op de website van de SP Zwolle (www.zwolle.sp.nl) te vinden.

Isala heeft inmiddels ook gereageerd op het rapport. ‘De signalen in het rapport zijn ondersteunend aan de lopende gesprekken met medewerkers en Ondernemingsraad en acties die – al voordat de SP het meldpunt opende – in gang zijn gezet. ‘

‘De eerste maanden van het jaar is het bijzonder druk geweest in Isala (en ook in andere ziekenhuizen). Daarbij speelt een belangrijke rol dat Isala vanwege haar speciale rol in de acute zorg altijd patiënten opvangt, ook wanneer andere ziekenhuizen opnamestops afkondigen. Dat trekt natuurlijk een wissel op onze organisatie en de mensen van Isala. Ook de werkzaamheden ten behoeve van de JCI accreditatie legt een grote druk op onze organisatie. We zijn het echter verplicht aan onze patiënten om de kwaliteit van zorg, o.a. met dit instrument, continue te verbeteren en naar het hoogste niveau te tillen.’

‘De afgelopen maanden is er met de Ondernemingsraad en met de medewerkers gekeken naar de werkdruk die ervaren wordt. Het bestuursteam heeft daarvoor medewerkersbijeenkomsten gehouden (en gaat daar ook mee door) en met specifieke afdelingen gesproken. Het vinden van oplossingen is namelijk bijna altijd maatwerk. Het Bestuursteam bespreekt in de komende periode de inhoud van het rapport met de Ondernemingsraad en zet waar nodig aanvullende acties uit.’

Back to top button