zaterdag , 24 februari 2024
Wezo Zwolle
Het kantoor van de Wezo in de Hessenpoort.

PvdA Zwolle: ‘Wezo-directeur speelt dubieuze rol’

Ward Verkuylen
Wezo-directeur Ward Verkuylen.

De PvdA vindt dat Wezo-directeur Ward Verkuylen een dubieuze rol heeft gespeeld in de periode dat de politiek een beslissing moest nemen of tijdelijke contracten van de werknemers verlengd moesten worden. Fractievoorzitter Eefke Meijerink zegt dat veel mensen het beeld dat de PvdA schetst van de directeur bevestigen.

Meijerink legt op de website van de PvdA vanuit haar perspectief de achtergronden uit van de gang van zaken rond de Wezo. Ze schrijft:

‘Het college heeft een versneld besluit genomen om alle Wezo-medewerkers met een tijdelijk contract een vast contract aan te bieden. De voorgeschiedenis van dit besluit begint in het late najaar van 2013. Toen nam de gemeenteraad het besluit dat de tijdelijke contracten niet omgezet zouden worden in vaste, omdat dat onbetaalbaar leek. Omdat de Wet Sociale Werkvoorziening (waar deze banen onder vallen) opgaat in de Participatiewet was het nodig hier een keuze in te maken.

Rekenmethode
Tegen de zomer werd bekend dat het Rijk de rekenmethode voor de vergoeding aan gemeenten voor deze banen verbetert waardoor de vergoeding omhoog gaat. Dat maakt dat een nieuwe afweging gemaakt kan worden of het aanbieden van een vast contract niet toch mogelijk is.

Ook vlak voor de zomer nam de raad een motie aan om te zorgen dat mensen die een contract bij Wezo zouden verliezen naar een andere baan zouden worden begeleid, van werk naar werk dus. Sinds de zomer is de gemeente bezig met deze ontwikkeling, in overleg met Wezo.

Budget
Daarbij is een zorgvuldige berekening heel belangrijk omdat in de participatiewet alle hulp op de arbeidsmarkt uit één budget betaald gaat worden. Het kan niet zo zijn dat mensen in de toekomst geen hulp meer krijgen omdat we nu tijdelijke contracten omzetten in vaste en we daar al het gemeentelijke budget aan kwijt zijn.

Geleidelijk werd gelukkig duidelijk dat het omzetten naar een vast contract toch haalbaar is. Maar nog voordat dit definitief bekend gemaakt kon worden zocht de directeur van Wezo de publiciteit. De heer Verkuylen gaf onterecht aan dat de gemeente de contracten niet zou omzetten en de medewerkers op de bank zouden komen te zitten. Beide niet waar.

Dubieuze rol
In een open brief aan de directeur en RVC van Wezo heeft de PvdA vervolgens opgemerkt dat het lijkt alsof de directeur over de ruggen van Wezo-cliënten het bedrijfsbelang van Wezo probeert te behartigen. In reactie op de brief ontvingen wij van veel mensen, medewerkers, oud-medewerkers, cliënten, oud-cliënten en de vakbond reacties die ons bevestigden in het beeld over de dubieuze rol van de directeur van Wezo.

Maar inmiddels was paniek ontstaan. Mensen die zich zorgen maakten over hun baan, heel begrijpelijk. En daarom is de PvdA blij dat het college vandaag heeft besloten de raad voor te stellen de tijdelijke contracten om te zetten in vaste. Sneller dan gepland en met oog voor de mensen waar het om gaat, juist om de paniek weg te nemen. Wat de PvdA betreft wordt dit besluit nu ook snel in de raad genomen.