Wie begrijpt de gemeente Zwolle nog?

De gemeente Zwolle liet vandaag weten dat het Broerenkwartier wordt opgeknapt. Ze maakte een “Ruimtelijke Visie Broerenkwartier” openbaar, waar alle plannen in staan. Er is één probleem: er is geen doorkomen aan.

Er zijn weleens eerder in de Zwolse politiek vragen gesteld het taalgebruik van de gemeente aan te passen aan de wensen van de burgers. De participatieraad stelde zelfs dat het voor de bevolking nauwelijks te doen is de ambtelijke brei van de gemeente Zwolle te ontcijferen.

Wie vandaag door “Ruimtelijke Visie Broerenkwartier” bladerde, moest welhaast een universitaire studie bouwkunde hebben afgerond, voordat duidelijk is wat er wordt bedoeld. We hebben een paar passages voor u uitgekozen:

[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]

 • Een kenmerk van de morfologische structuur (ruimtelijke verschijningsvorm) van de binnenstad is de afwisseling in schaal en maat van de gebouwen en de afwisseling in schaal en maat van de openbare ruimte.
 • Het spel tussen grote en kleine schaal (korrel) en afwisselende openbare ruimtes is in het Broerenkwartier beperkt aanwezig.
 • Met een aantal (forse) ingrepen is het mogelijk om de huidige morfologische structuur te wijzigen, daarmee de afwisseling in korrel te vergroten en de ruimtelijke samenhang sterk te verbeteren.
 • Om de geïsoleerde positie te doorbreken zijn behalve deze aanpassingen aan de interne structuur, zeker ook een aantal ingrepen nodig om de verbinding met de omgeving te verbeteren.
 • De belangrijkste ingreep is het herstellen van de zichtlijn tussen het Meerminneplein en het plein Achter de Broeren. Door de rooilijn van het Xenosgebouw naar achter te schuiven richting de passage, ontstaat een ruimtelijk relatie tussen beide pleinen.
 • In de route zit een verspringing waardoor een goede zichtrelatie ontbreekt.
 • Detonerende gevels die de functie van de openbare ruimte niet ondersteunen zijn schadelijk voor de verschijningsvorm van het Broerenkwartier als geheel.
 • Nieuwe bebouwingsmassa versterkt het fijnmazig netwerk aan openbare ruimte.
 • Het is afgestemd op de positie in de binnenstad met de daarbij behorende kwaliteitseisen zoals is verwoord in het BKP binnenstad.
  [/box]

Al was het maar om ons als simpele journalisten van ZwolleNu op weg te helpen, hopen we dat de volgende openbare stukken ook voor de gewone burgers te volgen zijn. Voor wie toch een poging wil wagen het hele stuk door te lezen kan HIER terecht – maar we hebben u gewaarschuwd.

Back to top button