Wijkcentrum Dieze-Oost gaat dicht

De gemeente heeft besloten om de wijk- en speeltuinvereniging Dieze-Oost te sluiten. Ze had een optie tot koop van het pand, maar onderzoek wijst uit dat er onvoldoende draagvlak bij de bewoners is om het wijkcentrum in stand te houden.

De gemeente Zwolle had eerder aan de inwoners van Dieze-Oost gevraagd om tot een plan te komen waarmee zij zelf voor de exploitatie van het wijkcentrum kunnen zorgen. Na gesprekken met de buurt concludeert het stadsbestuur dat er geen ideeën zijn die voldoende vertrouwen geven ten aanzien van continuïteit, financiële haalbaarheid en gebruik. Daardoor zal de gemeente geen gebruik maken van het eerste recht tot koop en zal het pand in de verkoop gaan. Wel is besloten dat de opbrengsten uit die verkoop ten gunste zullen komen van de wijk.

Back to top button