donderdag , 7 december 2023

Wildplassers in Zwolle krijgen GroenLinks achter zich aan

De Zwolse fractie van GroenLinks heeft het gemunt op de wildplassers langs de A28. De nood is hoog om in te grijpen.

Er moet vooral ingegrepen worden langs de A28 bij parkeerplaats De Markte. ‘Tientallen passanten, voornamelijk scholieren, zowel jongens als meisjes, op de Hermelenweg worden geconfronteerd met voornamelijk mannelijke wildplassers op de naastgelegen parkeerplaats De Markte. In de ogen van GroenLinks is dit niet wenselijk’, zeggen raadsleden Remko de Paus en Arne Pronk. Het tweetal heeft de volgende vragen aan het Zwolse college:

  • Is het college het met ons eens dat wildplassen, zeker op deze locatie, ontmoedigd
    zou moeten worden?
  • Vindt het college het dan ook wenselijk dat er een oplossing komt voor de geschetste
    situatie op De Markte?
  • Zo ja, wil het college dit bij Rijkswaterstaat aankaarten en de raad op de hoogte
    brengen van de reactie van RWS?