Willemskade maandag weer open voor alle verkeer

Vanaf maandag 28 augustus is de vernieuwde Willemskade met de aanliggende kruispunten in beide richtingen weer toegankelijk voor al het verkeer.

In de loop van de dag worden alle ingestelde verkeersomleidingen en tijdelijke verkeersmaatregelen opgeheven. Vanaf dat moment zijn de Nieuwe Veerallee, Willemskade, Rieteweg, Westerlaan en Oosterlaan in beide richtingen voor alle soorten verkeer toegankelijk. De Van Karnebeektunnel is dan weer alleen toegankelijk voor het openbaar vervoer en de hulpdiensten.

Fietspaden
Sinds april 2017 voert de gemeente Zwolle reconstructiewerkzaamheden uit aan de Willemskade en een klein deel van de Veerallee en de Westerlaan. Na de reconstructie heeft de Willemskade aan beide zijden vrijliggende tweerichtingsfietspaden en nieuwe autorijbanen. Ook is er een tweerichtingsbusbaan in het midden van de weg aangelegd en is de aansluiting op de toekomstige busbrug gerealiseerd. De kruispunten met de Rieteweg en de Westerlaan zijn tevens aangepast om de verkeersdoorstroming te verbeteren. Daarnaast zijn er nieuwe trottoirs en groenstroken aangelegd. De bomen en hagen worden komende winter ingeplant.

Back to top button