‘Windmolens Zwolle op 1100 meter van woonwijken’

Voor het eerst sinds een halfjaar heeft de gemeente Zwolle de tegenstanders van windmolens op Voorst uitgenodigd voor een gesprek. Een van de uitkomsten was dat er nieuwe voorwaarden op tafel zijn gekomen voor plaatsing van windmolens in de stad, zoals een afstand van 1.100 meter tot woonwijken (is in huidige plannen 400 meter).

Belangenbehartigers van Tegenwindvoorst en wethouder Ed Anker (ChristenUnie) zaten donderdagmiddag, na een halfjaar, dan eindelijk een keer tegenover elkaar om standpunten uit te wisselen over het precaire dossier ‘Windmolens Voorst’. Er is gesproken over de eventuele voorwaarden om windmolens te plaatsen in Zwolle.

Voorwaarden
Tegenwindvoorst heeft laten weten alleen op voorwaarden akkoord te kunnen gaan met plaatsing van windmolens. Zij hebben deze conceptvoorwaarden overgenomen van de gemeente Emmen, waar een soortgelijke case loopt. Die voorwaarden zijn:

•            Een afstand van 1100 meter tot woongebieden (is in Voorst 400 meter) en 500 meter tot individuele woningen indien daarvoor draagkracht vanuit bewoners is overeengekomen én er een adequate financiële tegemoetkoming is aangeboden;

•            Windmolens hebben een ashoogte van maximaal 100 meter, zodat omwonenden zo min mogelijk geluidhinder en landschappelijke hinder krijgen;

•            De tiphoogte van de windmolen is maximaal 149 meter. Dan hoeft er geen ‘obstakelverlichting’ op de molen. In goed overleg met de omwonenden is het mogelijk om hogere windmolens te plaatsen. Dat kan ervoor zorgen dat er minder molens nodig zijn of dat het meer oplevert voor de omgeving. Dit moet worden vastgelegd in een omgevingsovereenkomst tussen de ontwikkelaar en de omwonenden;

•            Tijdelijke plaatsing van windmolens voor de duur van maximaal 16 jaar. Bij uitzondering en goed gemotiveerd of in overleg met de omwonenden mag dit ook 20 jaar worden;

•            Maatwerkvoorschriften voor het vóórkomen van slagschaduw en een stilstandvoorschrift in het geval van windschering  in de avond en nacht.

•            Het vaststellen van een “Gedragscode Windenergie Gemeente Zwolle”.

De voorwaarden maken windmolens op het bedrijventerrein van Scania niet mogelijk. Daar is de planning om op 400 meter van woongebieden (en 440 meter van een basisschool) ten minste twee windmolens te plaatsen. Die turbines zijn bovendien hoger dan in het ‘Emmens model.’

[advpoll id=”54″ title=”Poll” width=”270″]

Back to top button