Winkelcentrum Stadshagen gaat op de schop

winkelcentrum_stadshagen

Het centrumgebied van Stadshagen wordt aantrekkelijker voor het winkelend publiek. De uitstraling wordt gezelliger met onder andere meer groen, houten zitbanken en meer verlichting.

Winkeliersvereniging Stadshagen, eigenaresse Corio en wijkstichting Stadshagen Totaal hebben samen met de gemeente een plan gemaakt om de sfeer te verbeteren. Nu het plan er ligt, kan na de aanbesteding in het voorjaar 2015 met de uitvoering worden gestart. Eind 2015 moet het allemaal klaar zijn.

Warmere uitstraling
Het plan (zie plattegrond) laat zien dat het centrumgebied Stadshagen een warmere uitstraling krijgt met meer groen en natuurlijke materialen. Het groen verbindt het park aan de zijde van de Werkerlaan met het plein voor het Cultuurhuis. Ook wordt het plein zelf anders ingericht. Zo krijgen de bezoekers meer de beleving van een plein. Aan de andere kant van de Wade (kop Belvédèrelaan) komt ook een klein plein. Hiermee wordt goed zichtbaar dat daar het begin van de winkelstraat is. Dankzij deze aanpassingen wordt de Wade verbonden met de Werkerlaan en de Belvédèrelaan. Zo krijgt het hele gebied een gezelliger aanzien.

Fietsen
De ondernemers en het winkelend publiek willen ook graag wat doen aan het fietsparkeren in de Wade. Dit geeft namelijk een rommelig beeld en leidt tot onveilige situaties. Een aantal fietsenstallingen wordt daarom verplaatst en er komen extra fietsenstallingen bij. Om alle fietsen uit het winkelgebied Wade te weren, worden volgend jaar verschillende ludieke acties gehouden.

Gezamenlijk initiatief
Het plan is opgesteld vanuit een breed samengestelde groep. Daarin zaten bewoners, winkeliers en Corio. De gemeente heeft het proces gefaciliteerd. Op verschillende momenten zijn direct omwonenden, inwoners en raadsleden geconsulteerd. Opmerkingen en reacties zijn waar mogelijk meegenomen in de planvorming. De initiatiefnemers laten weten dat ze blij zijn dat er veel enthousiasme is over de plannen en ze nu verder kunnen met de realisatie ervan.

Beheersplan
Er wordt momenteel ook gewerkt aan een beheersplan voor het centrumgebied waarin tussen de betrokken partijen afspraken gemaakt worden hoe om te gaan met overlast van hangjongeren.

Financiering
De sfeerverbetering van het centrumgebied wordt bekostigd dankzij bijdragen van de initiatiefnemende partijen, de gemeente en een subsidie van EFRO (Europees Fonds voor Ruimtelijke Ontwikkeling).

Back to top button