Winkeliers Zwolle moeten elkaar controleren

In 8 winkelcentra in de Zwolse wijken kunnen ondernemers de komende tijd zelf afspraken met elkaar maken over reclameobjecten en -uitstallingen op winkelplein en de stoepen bij de winkels.

De winkeliers controleren tijdens de proef ook zelf of hun eigen afspraken goed werken. Vanzelfsprekend blijven veiligheidsregels, bijvoorbeeld over looproutes die ruim genoeg zijn, van kracht.
Het gaat om een proef voor de acht wijkwinkelcentra buiten de Zwolse binnenstad. De gemeente verwacht dat ondernemers zelf op goede wijze vorm kunnen geven aan reclameregels bij hun eigen winkels. Zwolle wil ze, indien gewenst, ondersteunen bij het opstellen van de regels en zal de winkelcentra nog éénmaal per jaar bezoeken om te beoordelen of de maatwerkregels worden nageleefd.

Pilot
De gemeente heeft goed gekeken, ook op basis van recente ervaringen, op welk terrein de regeldruk teruggebracht kan worden. Bij de pilot gaat het expliciet om reclame, reclameobjecten en uitstallingen. Voor andere zaken, zoals bijvoorbeeld standplaatsen, overkappingen, braderieën en terrassen, blijven vergunningen nodig.

De pilot word vanzelfsprekend over enige tijd geëvalueerd.

Back to top button