zaterdag , 10 juni 2023
Supermarkten Zwolle zondag
Archieffoto

Winkels in Zwolle (iets) vaker open op zondag

Alle supermarlten in Zwolle mogen binnenkort op zondag van 13.00 uur tot 17.00 uur open zijn. Ook nemen de koopzondagen voor winkeliers toe van 12 naar 15 per jaar. Daarmee komt het stadsbestuur tegemoet aan de diverse dringende oproepen vanuit de bevolking.

Dat er eindelijk beweging komt in de zondagse winkelsluitingstijden heeft te maken met een onderzoek dat is uitgevoerd. Daaruit blijkt dat er onder de Zwolse bevolking grote behoefte is om meer duidelijkheid bij de openstelling van de supermarkten op zondag. Door dat onderzoek was het ook voor de ChristenUnie niet meer vol te houden om dwars te blijven liggen. Zij bleef in de coalitie met de PvdA, D66 en de VVD altijd vasthouden aan eerder gemaakte afspraken.

Zondagsrust
Fractievoorzitter Gerdien Rots (ChristenUnie) berust nu in het nieuwe voorstel. Ze zegt: ‘De zondagsrust is voor ons een groot goed en een waardevol, gezamenlijk moment voor bezinning, ontmoeting en ontspanning. Een verruiming van de zondagsopenstelling is dan ook niet mijn persoonlijke ideaal. Tegelijkertijd hechten we als ChristenUnie waarde aan afspraken die ook op langere termijn duurzaam zijn en passen bij de diverse stad die Zwolle is.’

Frictie
Binnen de coalitie zorgde de houding van de ChristenUnie over de koopzondagen voor steeds meer frictie, vooral bij de VVD. Volgens sommige prominenten binnen die partij is er zelfs gedreigd om uit het college te stappen als er geen verandering zou komen in het beleid. VVD-fractievoorzitter Aly van der Vegte zegt nu tevreden te zijn met de nieuwe regeling. ‘Zwolle is een stad met een sterke economie. Daarbij past een overheid die blijft inspelen op de veranderende behoeften van winkelier en consument.’ Van der Vegte zelf kreeg de laatste maanden ook veel kritiek van haar achterban, omdat zij niet in staat was om voor hun belangen op te komen omtrent de koopzondagen.

Wil van de stad
Die kritiek is er overigens nog steeds. Dat de koopzondagen van de winkeliers van 12 naar 15 per jaar gaan, valt nog steeds slecht bij de liberalen. De eigen jongerenorganisatie JOVD is een van die criticasters. ‘Er wordt nauwelijks geluisterd naar ondernemers die al tijden schreeuwen om het loslaten van koopzondagen’, aldus voorzitter Simon Tol. ‘Het is tijd dat de gemeente toegeeft aan de wil van de stad. De keuze om géén, vijftien of 52 zondagen open te zijn moet bij de ondernemer liggen en niet bij de gemeente.