Winkels in Zwolle mogen straks alcohol schenken

De gemeente Zwolle opent over twee maanden een informatiepunt over alcohol, handhaving en preventie en komt met kaders voor de verkoop van alcohol in reguliere winkels. Dat blijkt uit antwoorden op vragen van ChristenUnie-raadslid Johannes de Vries.

De Vries is tevreden met de toezegging van het college dat het op korte termijn een beleidsregel publiceert met kaders voor de pilot die in Zwolle wordt gehouden met de verkoop van alcohol in reguliere winkels. Met de pilot worden voor maximaal 25 winkels ‘mixfuncties’ – het verkopen van alcohol naast ‘normale retail’ – mogelijk gemaakt.

Het college schrijft onder meer dat er een maximum van twee alcoholische consumpties per persoon zal gelden. Voor de deelnemende winkels geldt bovendien een strakke controle op leeftijdsgrenzen. Winkels die een jonge doelgroep aanspreken, zijn sowieso uitgesloten voor de pilot.

De Vries: ‘Het is goed dat als het gaat om een verantwoorde verkoop van alcohol het college met deze pilot niet over een nacht ijs gaat. De ChristenUnie denkt graag mee over een aantrekkelijke en eigentijdse binnenstad, waar ook het beperkt toestaan van mixfuncties aan bij moet dragen. Voor mij staat voorop dat een dergelijke pilot echter geen afbreuk mag doen aan een verantwoorde omgang met alcohol.’

Back to top button