Wipstrik wil referendum over azc

Bewoners van de Wipstrik gaan een raadgevend referendum aanvragen over de komst van het asielzoekerscentrum in Zwolle. De handtekeningen die zij daarvoor nodig hebben zijn inmiddels verzameld.

Bewoners van de Wipstrik hebben zich gegroepeerd in een actiecomité. Zij zijn het niet eens met het collegevoorstel om maximaal 600 vluchtelingen op te vangen in het asielzoekerscentrum dat wordt gehuisvest in het oude pand van waterschap Groot Salland, naast de Isala. In eerdere gesprekken met wethouder Nelleke Vedelaar hebben de bewoners op 24 maart hun wensen al kenbaar gemaakt. Nu bekend is dat daar niet naar geluisterd is, zal er een raadgevend referendum worden aangevraagd. De benodigde 144 handtekeningen zijn inmiddels verzameld.

Als de raad besloten heeft dat aan de eisen voor het inleidend verzoek is voldaan, dan kan er een definitief verzoek worden ingediend (zie hier voor spelregels). Dit moet gebeuren binnen 6 weken na de bekendmaking van de goedkeuring van het inleidend verzoek. Het definitieve verzoek moet ondersteund worden met ondersteuningsverklaringen van 6% van het totaal aantal kiesgerechtigden.

Voor meer info kijk ook hier.

Back to top button