woensdag , 21 februari 2024
De locatie aan de Maaslaan, waar de zendmast nu wordt geplaatst.

Zendmast in Aa-landen krijgt nieuwe plek

Een zendmast in de Zwolse wijk Aa-landen is na overleg met omwonenden voorzien op een andere plek dan oorspronkelijk beoogd.

De mast, waarvoor een omgevingsvergunning nodig is, is voorzien achter een bushalte aan de Maaslaan. Op die plek staat de mast niet in het directe zicht van woningen en zorgen bomen ervoor dat het aanzicht van de mast deels wegvalt.

Een zendmast op deze plek is noodzakelijk om te voorkomen dat hulpdiensten, bewoners en bedrijven in de omgeving te maken krijgen met een dekkingsgat in het mobiele netwerk. In september heeft in wijkcentrum De Bolder een emotionele informatiebijeenkomst voor omwonenden plaatsgevonden over de gewenste locatie van de 40 meter hoge antennemast in park Aa-landen.

Park
De reden dat er een antennemast in de buurt moet komen, is dat woningcorporatie SWZ in overleg met de bewoners van de gebouwen aan de Dollard hebben besloten dat de antenne-installaties die daar op het dak staan moeten worden verwijderd. Omdat er geen andere hoge gebouwen binnen het zoekgebied zijn, is er gezocht naar een locatie in het park.

Tijdens de informatiebijeenkomst hebben de aanwezige omwonenden aangegeven dat de oorspronkelijk beoogde locatie niet wenselijk is, omdat deze te dicht bij de woningen en daardoor in het directe zicht van omwonenden komt.

Bomen
Een alternatieve locatie is gevonden achter de bushalte aan de Maaslaan. Bij deze locatie staat de mast niet in het directe zicht vanuit de woningen en valt de mast deels weg achter de bomen. De verantwoordelijke telecombedrijven gaan op korte termijn een aanvraag omgevingsvergunning indienen. Via de bekendmakingen op www.overheid.nl kan een ieder de bekendmakingen van aanvragen bij hem of haar in de buurt bekijken. Belanghebbenden kunnen een schriftelijke zienswijze indienen. De zienswijzen worden betrokken bij de besluitvorming.
locatie_zendmast3

Locatiezendmast