Zo komt de nieuwe wijk Noorderkwartier in Zwolle eruit te zien

Het Noorderkwartier wordt een stadswijk met ongeveer 700 nieuwe woningen en veel ruimte voor werkgelegenheid en voorzieningen: horeca, onderwijs en cultuur.

Bijzonder is de combinatie van hergebruik van bestaande gebouwen en nieuwbouw. Dit circulaire uitgangspunt geeft karakter aan het gebied. Het gebied bestaat uit 14 hectare: een deel van het Noordereiland en een gedeelte van Dieze-West. Een uitbreiding van de compacte Zwolse binnenstad.

De Eigenarencoalitie Noorderkwartier (gemeente Zwolle, Rijkvastgoedbedrijf, VanWonen, DLH Ontwikkeling VolkerWessels en Lenferink) heeft stedenbouwkundig bureau West8 gevraagd de gebiedsvisie te maken, samen met bewoners, ondernemers, woningbouwcorporaties en culturele partijen uit de stad. De visie volgt op het eerder door de gemeenteraad vastgestelde Ontwikkelprogramma Stadshart dat inzet op binnenstedelijke groei en vergroening van het centrum van Zwolle.


De nieuwe wijk wordt toegankelijk en aantrekkelijk voor iedereen, stelt de gemeente in een persbericht. Belangrijk is de aansluiting met de omliggende wijken. Het noordelijke deel van het Noorderkwartier is onderdeel van Dieze-West; Dieze-West ligt straks dus letterlijk aan de singel. Winkelcentrum Diezerpoort krijgt een meer open aanblik en sluit beter aan op de omgeving. Op het Noordereiland komt een buurt die goed past bij de rest van de historische binnenstad. Het Noorderkwartier wordt zo groen mogelijk met in het hart het nieuwe Singelpark.

Picknicken
Daar komt meer ruimte voor wandelen, picknicken, sporten en spelen. Er komt een nieuwe wandelbrug, een belangrijke schakel in de wandelroutes tussen historische binnenstad en Dieze. Wandelen en fietsen door het Noorderkwartier – bijvoorbeeld op weg naar de binnenstad – wordt makkelijk en prettig. De auto is te gast. Parkeren gebeurt deels onder de bebouwing in verschillende mobiliteitshubs. De bestaande Diezerpoortgarage wordt zo’n centrumhub. We besteden veel aandacht aan het omgaan met energie, water en klimaat. We versterken de podiumkunsten in het gebied; er komt een cultuurplein of stadspodium achter het gebouw van de Belastingdienst. Vanaf komend jaar bieden we ruimte aan creativiteit en buurtinitiatieven die het gebied tot leven wekken.

Meer informatie
De gehele gebiedsvisie is te lezen op noorderkwartierzwolle.nl/gebiedsvisie
Op dinsdag 4 juli is er een informatieavond voor iedereen die geïnteresseerd is, van 19.00 tot 21.00 uur in Hedon. Alle informatie daarover vindt u op www.noorderkwartierzwolle.nl.

Back to top button