Zorgen over grootte van azc in Zwolle

Tijdens de informatieavond over het asielzoekerscentrum in Zwolle bleken omwonenden en andere burgers vanavond vooral verontrust over de grootte van het azc.

In een zaal met zo’n 800 aanwezigen spraken de Zwollenaren voor het eerst hun zorgen uit over de komst van een asielzoekerscentrum in de stad, waarin maximaal 800 vluchtelingen zullen worden opgenomen. Dat ruime aantal was voor de meeste criticasters het grootste pijnpunt in het plan. ‘Waarom niet kleinschaliger’, was de boodschap aan burgemeester Henk Jan Meijer en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (coa).

De uitleg van Meijer en het coa had een tweetal componenten. De eerste was een financiële. Het is goedkoper voor het coa om de opvang grootschalig te maken, vertelde bestuurder Peter Siebers. ‘Mensen denken dat kleinschaligheid minder kost. Dat is niet zo, het wordt dan juist duurder.’ Het tweede component is beheersbaarheid. ‘Want’, zo vertelde de burgemeester, ‘nu hebben we iedereen bij elkaar en kunnen we zaken beter afstemmen.’ Toch neemt Meijer de geluiden over de grootte van het azc mee in zijn afwegingen, liet hij aan het einde van de avond weten.

Foto: Pascal Pellikaan, http://www.pp-fotografie.nl
Foto: Pascal Pellikaan, http://www.pp-fotografie.nl
asielzoekers2_pascal
Foto: Pascal Pellikaan, http://www.pp-fotografie.nl
Foto: Frank van Hienen, http://www.frankvanhienen-fotografie.nl/
Foto: Frank van Hienen, http://www.frankvanhienen-fotografie.nl/

Uiteindelijk bleken financiën ook een rol te spelen bij een andere zorg van bewoners: waarom in hemelsnaam een asielzoekerscentrum met de duur van 15 jaar? Siebers vertelde dat het azc een miljoeneninvestering voor het coa is. En die miljoeneninvestering moet natuurlijk worden terugverdiend.

De veelbesproken informatieavond kende uiteindelijk een redelijk rustig verloop. Dat betekent overigens niet dat er niet veel bezwaren waren. Die spraken de aanwezigen ook ferm uit. Een van de bewoners was niet blij met de telkens terugkerende suggestie dat er bij het vorige azc – bijna op dezelfde plek – nooit iets is voorgevallen, een uitspraak die de gemeente telkens laat horen. ‘Wij hebben wel degelijk overlast gehad. Mensen slopen de huizen in en stalen spullen.’ De inspreker sprak voor meer buurtbewoners toen hij de locatie ook ter discussie stelde. ‘In Wipstrik-Noord wonen 3.300 mensen, dan is het aantal van 800 vluchtelingen veel te veel.’

Foto: Pascal Pellikaan, http://www.pp-fotografie.nl
Foto: Pascal Pellikaan, http://www.pp-fotografie.nl
Foto: Pascal Pellikaan, http://www.pp-fotografie.nl
Foto: Pascal Pellikaan, http://www.pp-fotografie.nl
Foto: Frank van Hienen, http://www.frankvanhienen-fotografie.nl/
Foto: Frank van Hienen, http://www.frankvanhienen-fotografie.nl/

Er waren ook positieve verhalen over de komst van vluchtelingen, zoals dat van de voormalig Syrische asielzoeker Sam, die overigens vaker als spreekbuis optreedt bij dit soort avonden in Zwolle. ‘Ik ben hier al 16 jaar en ben de Nederlandse mensen dankbaar. Geef liefde.’ Na zijn boodschap klonk er een luid applaus vanuit de zaal. Wellicht niet zo vreemd, omdat de voorstanders van het azc zich goed hadden verenigd. Bij elk positief geluid sloegen Zwolse politici, ambtenaren en medewerkers van het coa de handen hard op elkaar.

Ook maakte het coa duidelijk dat de gemeente Zwolle geen kosten heeft aan de opvang van asielzoekers. ‘Wij krijgen 22 duizend euro per vluchteling van de regering. En daar betalen we alles van.’ De extra kosten die Zwolle overigens wel gaat krijgen is voor de statushouders, de vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben. Daarvoor moeten extra huizen worden gebouwd en zal Zwolle extra geld voor uitkeringen moeten reserveren.

Foto: Frank van Hienen, http://www.frankvanhienen-fotografie.nl/
Foto: Frank van Hienen, http://www.frankvanhienen-fotografie.nl/

Uiteindelijk waren er ook vragen over de veiligheid. Kan het coa garanderen dat mensen die nabij het azc wonen, werken en recreëren geen gevaar lopen? Siebers nodigde die twijfelaars uit om eens te komen kijken bij een bestaand asielzoekerscentrum en vertelde dat het coa 24/7 paraat staat als er problemen zijn.

In april zal de gemeenteraad van Zwolle een beslissing moeten nemen over de komst van het asielzoekerscentrum naast de Isala. Dat is slechts een formaliteit , want waarschijnlijk krijgt het plan unaniem steun vanuit de gemeenteraad. Alleen de omvang lijkt politiek gezien nog een twistpunt te kunnen worden. Enkele politieke partijen, zoals GroenLinks, lieten eerder al weten veel liever kleinschaliger opvang te willen zien.

Foto: Pascal Pellikaan, http://www.pp-fotografie.nl
Foto: Pascal Pellikaan, http://www.pp-fotografie.nl
Foto: Pascal Pellikaan, http://www.pp-fotografie.nl
Foto: Pascal Pellikaan, http://www.pp-fotografie.nl
Back to top button