woensdag , 21 februari 2024

Zorgen in Zwolle om hoogwater, stadsgracht stroomt bijna over

In Zwolle zorgt het hoogwater voor problemen. In en rondom de binnenstad stromen de grachten bijna over. Volgens WDO Delta is overlast niet meer overal te voorkomen. De brandweer zou al voor eventuele calamiteiten oefenen.

Op veel plekken in de stad is de waterstand zó hoog dat de grenzen lijken bereikt. Het waterpeil in de Thorbeckegracht is dusdanig dat er weinig extra hoeft te gebeuren, voordat de kade het water niet meer kan houden. Waterschap Drents Overijssels Delta zegt ‘met man en macht’ te werken om zoveel mogelijk problemen te verhelpen, maar een garantie dat iedereen droge voeten houdt geeft ze niet. ‘We zetten alle zeilen bij, maar wateroverlast is niet overal te voorkomen.’

Enkele bewoners van woonboten in Zwolle kunnen al niet meer via de gebruikelijke loopbrug naar hun voordeur komen. Zij hebben extra voorzieningen moeten treffen om alsnog hun onderkomen te bereiken. Bewoners van woningen in de Oude Mars melden dat het water inmiddels al de kruipruimte is binnengekomen.

Intussen stroomt social media ook vol met berichten over de hoge waterstanden in en rondom Zwolle. Bij het Almelose Kanaal zijn sommige paden niet meer bereikbaar. Ook op andere plekken in de stad zijn (fiets)paden afgesloten. In andere delen van het land, zoals Limburg, worden schotten en zandzakken geplaatst. De verwachting is dat het waterpeil in de rivieren de komende dagen nog zal stijgen. Het stand van het water in de rivieren in Nederland is in dertien jaar dan niet meer zo hoog geweest.

WDO Delta geeft een waarschuwing aan bezoekers die het hoogwater in de IJssel en de Vecht willen aanschouwen. ‘We vragen iedereen om tijdens bezoeken rekening te houden met de dijken. De grasmat is een belangrijk onderdeel van de dijk en dient als beschermlaag. Houd daarom rekening met het parkeren van uw auto. Parkeer op bestemde parkeerplaatsen, zodat de grasmat heel blijft en de dijk sterk (niet op het gras, maar op de daar voor bestemde parkeerplekken) en houd honden aangelijnd, zodat ze niet gaan graven.’

UPDATE: De IJssel staat zo hoog dat ze nog voor de jaarwisseling kan overstromen. Lees hier verder.