Zorgen over gebrekkige informatie gemeente

GroenLinks in Zwolle maakt zich zorgen over de gebrekkige informatie over de nieuwe spelregels bij het sociaal domein op de website van de gemeente.

Actualisatie van deze informatie is hard nodig, stelt de partij. ‘De komende maanden zullen alle inwoners die nu nog onder het overgangsrecht vallen – en dus hun zorg hebben behouden – worden bezocht voor een keukentafelgesprek. Zij hebben recht op duidelijke en actuele informatie op de gemeentelijke website, zodat zij zich goed kunnen voorbereiden op het gesprek’, aldus burgerlid Remko de Paus.

Eigen bijdrage
Maandag 24 augustus bracht het Financieel Nieuwsblad het bericht dat veel gemeenten de eigen bijdragen in de zorg en ondersteuning als “melkkoe” gebruiken. Op basis van dit bericht heeft de fractie van GroenLinks op de gemeentelijke website gezocht naar informatie over de eigen bijdragen. Die blijkt slechts schaars en bovendien weinig concreet aanwezig. De gemeente Amsterdam heeft wel een compleet en duidelijk overzicht van de hoogte van eigen bijdragen op de gemeentelijke website geplaatst. GroenLinks vraagt het college dit voorbeeld te volgen.

Niet geïnformeerd
Op 8 september stuurde MEE Nederland een brief aan de Tweede Kamer om haar zorgen te uiten over de informatie over de onafhankelijke cliëntondersteuning: Uit de monitor ‘Zorg naar gemeenten’ van april blijkt dat 83% van de burgers niet geïnformeerd wordt over het recht in de Wmo op onafhankelijk cliëntondersteuning. GroenLinks vraagt het college hoe dit in de praktijk in Zwolle gaat.

Back to top button