Zorgen over leefbaarheid in delen van Assendorp

Bewoners in Assendorp hebben hun zorgen geuit over zowel de leefbaarheid als de ruimtelijke kwaliteit van hun buurt, in dit geval aan en rondom de Deventerstraatweg. Dat stellen de fracties van de PvdA en ChristenUnie na een bezoek aan de wijk.

Directe aanleiding van het bezoek was de verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen
van extra verdiepingen bovenop bestaande woningen. Op basis van het huidige
bestemmingsplan is die extra opbouw mogelijk tot een hoogte van 14 meter. Echter het
vermoeden bestaat, dat het huidige bestemmingsplan is gebaseerd op een eerder, foutief
vastgesteld bestemmingsplan. De bouwhoogtes die nu mogelijk zijn, zijn in de ogen van de
PvdA en ChristenUnie niet passend bij het historische karakter van de huizen in dat gedeelte van Assendorp.

Parapluplan
Daarnaast is er iets bijzonders aan de hand in Assendorp: veel woningen zijn aangemerkt
als zogeheten meergezinswoningen. Het gaat dan niet om flats (die ook als
meergezinswoningen worden aangemerkt), maar om woningen waar vroeger twee gezinnen
boven elkaar woonden. Doordat deze woningen dit label hebben, vallen zij buiten het zogenoemde Parapluplan.

Woningsplitsingen
Dat plan is weer bedoeld om woningsplitsingen tegen te gaan. Er zijn in het verleden veelvuldig woningen gesplitst in Assendorp, maar hierdoor kunnen ook d├ęze woningen worden opgedeeld in soms wel 7 of 8 kleine kamers/appartementen en vervolgens worden verhuurd. Dat lijkt ons niet wenselijk in een wijk als Assendorp, waar al weinig publieke ruimte is, er sprake is van een hoge parkeerdruk, veel fietsparkeeroverlast en al behoorlijk veel kamerbewoning.

De PvdA en ChristenUnie hebben vragen aan het College gesteld over de situatie.

Back to top button