Zorgen over Oost-Europese migranten in Zwolle, ‘zijn er tussen de 1000 en 2000’

De Zwolse fracties van D66, ChristeUnie en CDA maken zich zorgen over de grote aantallen Oost-Europese migranten die in de stad werken en wonen.

In de afgelopen periode is er in Zwolle steeds meer aandacht voor Oost-Europese migranten. Er wordt geschat dat er 1000 tot 2000 van deze mensen in Zwolle werken, leven en wonen, maar op de exacte aantallen en de woon- en leefomstandigheden is onvoldoende zicht. De fracties van D66, ChristenUnie en CDA maken zich zorgen over de kwetsbaarheid van deze specifieke groep ‘arbeidsmigranten’ en hebben daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college.

Arbeidsuitbuiting Oost-Europeanen

Raadsleden Klariska ten Napel (ChristenUnie), Laura van de Giessen (CDA) en Lizet Klein Nagelvoort (D66) vragen het college om helderheid te krijgen over deze groep en of er aandacht is voor mogelijke (arbeids)uitbuiting. Verder vragen zij het college of er zicht is op in welke mate er sprake is van dak- en thuisloosheid en in hoeverre er contact is met werkgevers, verhuurders en uitzendbureaus. Zij zijn ten slotte een belangrijke schakel in het bijdragen aan goed werk, wonen en leven. De fracties hopen op aanknopingspunten om zicht te krijgen op een groep mensen die om verschillende redenen vaak buiten beeld is geraakt.

Daklozen in Zwolle

Zwollenaren merkten eerder al op dat er opeens veel daklozen in Zwolle rondhangen. Zij houden zich op in en rond het centrum. Volgens verantwoordelijk wethouder Monique Schuttenbeld gaat het hier ook over een grote groep voornamelijk Oost-Europeanen.

Back to top button