Zorgen over toekomst Nooterhof, chagrijn over trage wethouder

Er zijn zorgen over het voortbestaan van de Nooterhof , nu Swollwacht-wethouder William Dogger nog steeds niet met een plan is gekomen die het park toekomstbestendig moet maken. De Zwolse fracties van de PvdA en D66 roepen het College op om snel werk te maken van de Nooterhof.

Terwijl vrijwilligers hun best doen om Doepark de Nooterhof in Zwolle voor het tweede seizoen zonder exploitant draaiende te houden, blijft het stil in het gemeentehuis. Er zou al lang geleden een toekomstplan voor deze pleisterplaats in de stad moeten zijn. D66 en PvdA willen dat de wethouder klare wijn gaat schenken.

Niet rendabel
Dit voorjaar zou de gemeenteraad een toekomstvisie over de Nooterhof krijgen, zeggen Sonja Paauw (D66) en Herman Sieben (PvdA). Deze ligt er nog niet. ‘De wethouder geeft wel een aantal scenario’s aan die hij verder wil onderzoeken en uitwerken. Ook heeft hij een verkenning gedaan, maar deze blijkt niet rendabel zonder economische drager. Hieruit begrijpen wij dat er dus wel een toekomstvisie ligt, maar dat deze een extra structurele investering vraagt.’

Beide partijen stellen de volgende vragen aan de Swollwacht-wethouder William Dogger.

  1. U schrijft dat begin 2019 geconcludeerd is dat een alternatieve invulling niet realistisch was. Welke alternatieve invulling was dat en waarom was deze niet realistisch?
  2. Hoe verhoudt de visie op de ontwikkeling van natuur & milieu educatie in Zwolle zich tot de toekomstvisie Nooterhof?
  3. U schrijft dat er scenario’s verkend zijn voor toekomstige invulling (nadat u in 2019 geconcludeerd had dat alternatieve invullingen niet realistisch waren). Welke scenario’s zijn dat?
  4. U schrijft dat deze invulling spanning oplevert omdat het niet financieel rendabel zou zijn. Betekent dit dat u niet extra wilt investeren in de Nooterhof?
  5. U schrijft ook dat er een verkenning is gedaan naar een structurele invulling. Hoe ziet deze verkenning en de uitkomst daarvan eruit?
  6. Ziet u mogelijkheden om – vanuit een toekomstvisie / de verkenning die u gedaan heeft – gelden te krijgen uit fondsen, Europa, provincie en Rijk? En heeft u dit onderzocht?
  7. U schrijft dat er met partners principeafspraken zijn gemaakt. Welke partners en welke principe afspraken gaat het dan om?
  8. Een economische drager is nodig lezen we in uw memo en geïnteresseerde partijen geven aan dat voor een dergelijke invulling geen animo is zonder aanvullende ontwikkeling. Waar moeten wij aan denken bij ‘geïnteresseerde partijen’ en wat verstaat u onder ‘een dergelijke invulling’?
  9. Welke planning hanteert u nu om te komen tot een toekomstvisie en structurele invulling?
Back to top button