Zorgen over Zwolse ouderen op spoedeisende hulp

De ChristenUnie in Zwolle maakt zich zorgen over de toename van het aantal kwetsbare ouderen op spoedeisende hulp.

De NOS berichtte onlangs over het feit dat spoedeisende hulpen (SEH) van ziekenhuizen een structurele toename zien van het aantal kwetsbare ouderen. Meer dan door de vergrijzing kan worden verklaard. Ziekenhuizen krijgen regelmatig 65-plussers op de spoedeisende hulp zonder dat daarvoor een medische reden is. Het ontbreken van thuiszorg en ondersteuning van mantelzorg dragen hieraan bij volgens de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).

Micha Baksteen.
Micha Baksteen.

Raadslid Micha Baksteen van de ChristenUnie vindt de cijfers aanleiding om vragen te stellen aan het college van burgemeester en wethouders van Zwolle. Hij wil onder meer bereiken dat door goede (informele) zorg thuis een onnodige ziekenhuisopname voorkomen wordt. En hoe we dit in Zwolle gaan organiseren en wat daarvoor nodig is. De Christenunie wil weten of er Zwolse ouderen onnodig op de spoedeisende hulp van Isala belanden en wat Zwolle preventief doet om dit te voorkomen.  ‘Het klinkt gek, maar het ziekenhuis is een ongezonde plek om te verblijven als dat niet medisch noodzakelijk is’, zegt Baksteen. ‘Je kunt er infecties oplopen die levensbedreigend zijn, helemaal voor kwetsbare ouderen.’

ChristenUnie zelf óók verantwoordelijk
Coalitiepartij ChristenUnie is zelf wel verantwoordelijk voor een mega-bezuiniging op het sociaal domein in Zwolle. Samen met de PvdA, D66 en de VVD heeft de huidige Zwolse coalitie besloten om zo’n veertig miljoen euro te korten op de hulpbehoevenden in de stad. Pogingen van de oppositie om daar iets aan te doen worden structureel door het viertal van de hand gewezen.

Back to top button