Zwartewaterallee krijgt metamorfose met ruim 1000 nieuwe woningen

De Zwartewaterallee gaat helemaal op de schop. Er worden 1000 tot 1300 woningen gebouwd.

In de ontwikkelingsplannen maken de initiatiefnemers onderscheid in twee deelgebieden: de Stadsallee en de Parkallee.

Autoverkeer
Het beeld van de Zwartewaterallee wordt sterk bepaald door het autoverkeer. Een brede weg met groene bermen en volwassen bomen. Toch heeft het gedeelte van de Zwartewaterallee in Holtenbroek een duidelijk andere uitstraling dan het gedeelte in de Aa-landen. Aan de zijde van Holtenbroek staan veel gebouwen direct aan de Zwartewaterallee. In de Aa-landen heeft de weg juist een groene uitstraling met veel minder gebouwen direct aan de weg. Dit onderscheid is aanleiding om de Zwartewaterallee te verdelen in twee onderscheidende gebieden: de Stadsallee ter hoogte van Holtenbroek en de Parkallee, ter hoogte van de Aa-landen. De ontwikkelingen van de knooppunten zijn een startpunt voor het versterken van deze gebieden.

Stadsallee
Een centraal knooppunt in de Stadsallee is de kruising van de Monteverdilaan met de Zwartewaterallee. Een verbinding die begint op de Grote Markt in de binnenstad en eindigt in de wijk Holtenbroek. Door alle aanpassingen rondom de hoofdweg krijgt de Zwartewaterallee een gebruiksvriendelijker en stedelijker karakter. Langs de Stadsallee wordt deze weg in de toekomst aangepast en komt er een dubbelzijdig fietspad aan beide zijden van de weg en meer ruimte voor voetgangers en groen. Zo wordt er meer ruimte gegeven aan langzaam verkeer.

Oostzijde
Aan de oostzijde van de Stadsallee is het profiel van de weg ruimer opgezet. Hier spelen de voorzieningen zoals winkels en de kapper een belangrijkere rol. Aan de overkant, de westzijde, staan de woongebouwen dichter aan de straat. Als je straks door de Stadsallee wandelt, ervaar je echt een stadsgevoel. Dit komt niet alleen door de bouw van nieuwe woningen, maar ook doordat er veel aandacht is voor de invulling van de begane grond van de gebouwen. Hierdoor ontstaat er meer levendigheid op straat.

Parkallee
De Parkallee wordt gevormd door de landschappelijke opzet van de Aa-landen en het ruime, groene beeld van de Zwartewaterallee. Wandelend, fietsend of vanuit de auto ervaar je het parkachtige landschap met volwassen bomen, afwisselende bebouwing, mooie doorkijkjes naar de Dobbe en de Groene Kamers langs de middenweg. De weg van de Zwartewaterallee is breed opgezet. Hier liggen de fietspaden en voetpaden gescheiden van het autoverkeer, waardoor de landschappelijke beleving van de Parkallee wordt versterkt. De bestaande en nieuwe gebouwen staan als verrassingselementen langs de Parkallee. Er komt meer diversiteit in groen in de bermen van de Parkallee.

Winkelcentrum Aa-landen
Dit draagt bij aan de natuurinclusiviteit en versterkt de landschappelijke beleving voor de voetganger, fietser en automobilist. De nieuwe gebouwen dragen bij aan het aantrekkelijker en toegankelijker maken van het landschap en de bijbehorende langzaamverkeersroutes. Hierdoor wordt het aangenamer om te wandelen of fietsen langs de Zwartewaterallee en rondom het winkelcentrum en de Dobbe. In het toekomstbeeld wordt de verbinding met de Aa-landen verbeterd en het bestaande winkelcentrum in een nieuw jasje gestoken. Bij alle ontwikkelingen is het belangrijk dat het groene landschap wordt versterkt.

Kijk hier voor informatie.

Back to top button