Zwembad De Vrolijkheid wil extra geld van gemeente

Zwembad De VrolijkheidZwembad De Vrolijkheid heeft de gemeente om een extra financiële bijdrage gevraagd van 210 duizend euro. Daarmee wil de organisatie op termijn bezuinigen op personeelskosten.

Bij de overgang van het personeel van het Hanzebad naar zwembad De Vrolijkheid is een sociaal plan vastgesteld. Onderdeel daarvan is de betaling van een loonsuppletie voor de voormalige medewerkers van het Hanzebad die nu werkzaam zijn in zwembad De Vrolijkheid. Afrekening van de loonsuppletie met Optisport (de beheerder van De Vrolijkheid) vindt plaatst op basis van de werkelijke kosten, die momenteel ca. € 272.000 per jaar bedragen.

De exploitatie van zwembad de Vrolijkheid is nog kwetsbaar en Optisport zoekt naar mogelijkheden om de exploitatie te verstevigen. Onderdeel daarvan is het doorontwikkelen van het personeelsbeleid en het flexibiliseren van de (personele) organisatie. Om dit te bewerkstelligen heeft Optisport éénmalig behoefte aan liquide middelen c.q. een hogere bijdrage, die na 2015 leidt tot lagere jaarlijkse lasten. Optisport heeft de gemeente dan ook verzocht de loonsuppletie voor 2015 eenmalig te verhogen met 210.000 euro.

De exploitatie van zwembad de Vrolijkheid verbetert langzaam, maar sinds de opening in najaar
2012 is echter nog geen sprake van een dekkende en/of winstgevende exploitatie.

Back to top button