‘Zwemmen bij Twistvlietbrug is nu erg gevaarlijk’

Het zwemmen in de omgeving van de Twistvlietbrug is erg gevaarlijk, waarschuwt de gemeente. Scheepvaartverkeer en een sterke stroming maken het zwemmen op deze plek langs het Zwarte Water onveilig. Er geldt dan ook een zwemverbod.

Ondanks dit verbod wordt er op warme zomerdagen toch nog vaak gezwommen en wordt de brug gebruikt als klimattractie om vanaf te springen. De gemeente Zwolle en politie IJsselland houden om die reden deze zomer extra toezicht en handhaven op het zwemverbod bij de Twistvlietbrug. Overtreders riskeren een boete van 150 euro.

Gevaarlijke situaties
In het Zwarte Water varen veel vrachtschepen en plezierbootjes. Door de onderstroom kan men onder het schip gezogen worden. Ook heeft de schipper nauwelijks zicht op een zwemmer in de buurt van het schip. Zeker rondom de Twistvlietbrug is de situatie op het water erg onoverzichtelijk. Een schip kan niet zomaar uitwijken of vaart minderen en plezierbootjes gaan vaak hard en worden niet altijd bestuurd door ervaren personen.

Klaplong of botbreuken
De stroming en draaikolken in rivieren zijn vaak zo sterk dat er niet tegenop te zwemmen is. Dit geldt ook voor de randen van de rivier waarvan bewoners denken dat het wel veilig is. Het springen vanaf een brug brengt extra risico’s mee, zo kan een sprong hard aankomen omdat die hoger is dan velen denken. Het risico op een klaplong of botbreuken is aanwezig. Daarnaast ligt er van alles op de bodem dat je niet kunt zien, ook hier kun je je ernstig aan verwonden.

 

Back to top button