Zwolle begint 24 uurs opvang voor kinderen van ouders met cruciaal beroep

Mensen die werkzaam zijn in de zorg kunnen vanaf vrijdag 27 maart 2020 aanspraak maken op 24-uurs opvang voor hun kind(eren). De verwachting is dat alle artsen, verpleegkundigen en andere functies in de zorg de komende periode hard nodig zijn om zieke Zwollenaren te verzorgen. Door voor hen de kinderopvang te regelen, kunnen zij er gerust op zijn dat er goed voor de kinderen gezorgd wordt terwijl zij werken.

De regeling geldt voor alle mensen die in de gezondheidszorg werken of een ander cruciaal beroep uitoefenen en zelf geen mogelijkheid hebben om de opvang te regelen. Prokino Kinderopvang verzorgt de 24-uursopvang (dag, nacht en weekend) voor Zwolle. Jeugdwethouder Michel van Willigen is blij dat Prokino bereid is om deze taak op zich te nemen. Ook ouders die hun kinderen normaal niet bij Prokino laten opvangen, kunnen gebruik maken van de 24-uursopvang. Ze hoeven niet te betalen. Ook voor ouders die momenteel geen gebruik van kinderopvang maken, is deze service gratis beschikbaar.

Aanmelden
Mensen met een cruciaal beroep die gebruik willen maken van deze opvang, kunnen zich wenden tot Prokino Kinderopvang. Op de website www.prokino.nl staat meer informatie over de voorwaarden en aanmelding. Voor noodopvang is het volgende e-mailadres beschikbaar: coronanoodopvang@prokino.nl.

De gemeente en Prokino Kinderopvang geven hiermee uitvoering aan een verzoek van de rijksoverheid om deze opvang mogelijk te maken.

Een reactie

  1. Dit is niet alleen nodig met corona ook alleenstaande ouders zitten hier normaal al om verlegen ik probeer al 9 jaar meer kinder opvang voor de nacht te krijgen binnen zwolle de enkele gastouder die hier voor open staat heeft zelfs s nachts volle bak bij calamiteit zo als pech onderweg moet ik soms kunst grepen doen om mijn dochter weer ergens onderdak te krijgen helaas niet bevordelijk voor haar
    Mariska internationaal chauffeur

Back to top button