Zwolle bekent kleur over Zwarte Piet

De discussie over Zwarte Piet is ook doorgedrongen tot Zwolle nu een aantal ArtEZ-studenten volgende week woensdag gaat protesteren bij De Mega Sint Show in Odeon. Maar wat vinden de partijen in de gemeenteraad van het ‘dossier’ Zwarte Piet? We vroegen hen naar hun standpunt.

Nu de discussie over Zwarte Piet ook in Zwolle is losgebarsten, is het interessant om te kijken wat het standpunt is van de politieke partijen. We schreven de acht fracties in Zwolle aan met de vraag:

– Vindt uw fractie dat Zwolle afstand moet nemen van de traditionele Zwarte Piet? En waarom ja of nee?

De partijen hadden ruim twee dagen de tijd een antwoord van maximaal 200 woorden te formuleren. Hieronder de standpunten.

ChristenUnie
Fractievoorzitter Gerdien Rots: ‘De ChristenUnie ziet het Sinterklaasfeest bovenal als een kinderfeest! Een traditie die in de loop der tijd is veranderd en ook nu kan doorontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan opvoedkundige inzichten die nu echt anders zijn dan vijftig jaar geleden. Welke ouder geeft zijn kind nog de roe? Een traditie overleeft juist als we én het waardevolle ervan in stand houden én in staat zijn om antwoord te geven op de vragen van deze tijd. Een vraag van deze tijd is hoe verdraagzaam we zijn naar mensen met een ander ras, identiteit en levensvisie. Zijn we bereid om over en weer elkaar respect en ruimte te geven? In Zwolle organiseert het Citycentrum het Sinterklaasfeest. Wat ons betreft mogen zij er met zwarte Pieten, roet-veeg-pieten en witte pieten, samen met de Sint, een leuk feest voor alle Zwolse kinderen van maken.’

PvdA
Fractievoorzitter Jan Slijkhuis: ‘De Partij van de Arbeid is een partij die altijd kiest voor verbinding. Die ervoor kiest om iedereen bij de samenleving te betrekken. Wij kiezen voor inclusiviteit, samen zaken oplossen en zijn daarmee tegen ongelijkheid en tegen tweedeling.
Wij vinden het daarom goed dat er een maatschappelijke discussie wordt gevoerd over het Sinterklaasfeest en de stereotypering van Zwarte Piet, zolang die discussie respectvol blijft.
In veel steden ziet Zwarte Piet er al anders uit en heeft hij een andere rol dan 50 jaar geleden. In Zwolle wordt Piet nog traditioneel zwart geschminkt tijdens de intocht. De politiek beslist niet over tradities, maar dient zich wel uit te spreken over haar idealen. Ons ideaal is dat Sinterklaas een feest is voor álle kinderen en hun ouders in de stad. Wij geloven dat dat kan met een aanpassing van de traditionele Zwarte Piet (bijvoorbeeld met roetvegen zoals in Amsterdam en Rotterdam) maar met hetzelfde plezier en dezelfde vrolijkheid zoals het altijd werd gevierd.’

Intocht Sinterklaas Zwolle
De intocht van Sinterklaas in Zwolle. Foto: Frank van Hienen.

D66
Fractievoorzitter Sonja Paauw: ‘Sinterklaas is een feest dat leuk moet zijn voor iedereen. Niemand zou zich hier gekwetst door moeten voelen. Het is daarom goed dat de Zwarte Piet met zijn tijd meegaat.’

SP
Fractievoorzitter Brammert Geerling: ‘De SP vindt dat de (Zwolse) politiek zich niet moet bemoeien met het uiterlijk van piet. Politici moeten het sinterklaasfeest niet misbruiken voor hun eigen politieke agenda. In plaats van culturele tegenstellingen te creëren en mensen tegen elkaar op te zetten, moet de politiek mensen juist samenbrengen. Betere betaalbare zorg, minder flexcontracten, meer sociale huurwoningen en aanpak van belastingontduikende multinationals zijn zaken waar alle Nederlanders wat aan hebben. Daar moet de politiek zich mee bezig houden.
De invulling van onze feesten en tradities moet niet vanuit de politiek, maar vanuit de samenleving komen. Wel zouden wij graag zien dat er ruimte komt voor meer begrip van beide kanten. De wijze waarop de pietendiscussie nu wordt gevoerd maakt dat veel mensen die tussen de extremen inzitten minder plezier beleven aan het sinterklaasfeest. Liefhebbers van zwarte piet mogen best inzien dat het door anderen wel als kwetsend wordt ervaren. En de tegenstanders mogen best inzien dat anderen die deze traditie koesteren niet meteen racisten zijn. Zo ontstaat er ruimte om nader tot elkaar te komen.’

Swollwacht
Fractievoorzitter William Dogger: ‘Sinterklaasfeest is een mooi kinderfeest en een prachtig sprookje en dat moet vooral zo blijven! Bij een sprookje weet je dat het niet bestaat, het is absoluut onschuldig en er bestaan in sprookjes dan ook gelukkig nooit geen racistische motieven.
Zwarte Piet is zwart door roet, schoorsteenroet, dat is wat het sprookje ons vertelt en dat moet zo blijven. Swollwacht neemt geen afstand van dit mooie kindersprookje een mooi sprookje die vele kinderharten jaarlijks verguld met heel veel goedheid en plezier. Daarom nemen wij ook geen afstand van de traditionele Zwarte Piet, wij willen onze tijd niet afdoen met het verstoren van een mooi kindersprookje, wij willen ons als lokale politieke partij liever bezig houden met de echte problemen in onze stad.’

Intocht Sinterklaas Zwolle
Foto: Frank van Hienen

GroenLinks
Fractievoorzitter Patrick Rijke: ‘Wij vinden dat we afstand moeten nemen van de traditionele zwarte piet; dat zal wel een langdurig en zorgvuldig gesprek in de samenleving vergen.
De link naar het slavernijverleden is duidelijk kwetsend voor een groep Nederlanders, aan de andere kant is de Sinterklaas-traditie een waardevol onderdeel van ons cultuurerfgoed. GroenLinks vindt vooral ontspanning in de discussie belangrijk: met gepolariseerde hakken in het zand kom je nergens. Op die manier houdt men geen rekening met elkaars gevoelens en is het bijna onmogelijk elkaar wat te gunnen.
Wij roepen de organisaties van Sinterklaasfestiviteiten op niet klakkeloos voorbij te gaan aan de begrijpelijke bezwaren die leven tegen de figuur van zwarte piet. 
De rol van de gemeente is in zo’n gesprek beperkt, maar ze kan wel stimuleren om tot een betekenisvolle dialoog te komen en escalatie voorkomen. 
Veto’s op de discussie en zeker gebruik van geweld en intimidatie vinden wij absoluut niet acceptabel. De overheid moet garant staan voor vrijheid van meningsuiting en het recht van demonstratie.
Voor- én tegenstanders: ga fatsoenlijk met elkaar in gesprek en werk samen aan een geleidelijke verandering. Tijdens een overgangsperiode moeten in onze ogen stappen worden gezet naar een aanpassing die voor alle betrokkenen, groot en klein, een aanvaardbare oplossing vormt.’

CDA
Toekomstig fractievoorzitter Jan Nabers: ‘Het CDA Zwolle houdt graag rekening met ieders gevoelens, zodat Zwolle voor iedereen een warm thuis is. De basis van het Sinterklaasfeest is een kinderfeest, daar blijft het CDA Zwolle graag dichtbij. Wanneer Zwollenaren moeite hebben met de kleur van Zwarte Piet (dit gaat meestal om volwassen), is het belangrijk de waarde voor kinderen vast te houden.
Met name benadrukken we dat het een kinderfeest is. Kinderen zijn meestal flexibel in hun denken en zien Zwarte Piet als iemand die Sinterklaas ondersteunt met cadeautjes geven en staan – niet per se – stil bij de kleur van zijn/ haar hoofd. Voor ons zou Zwarte Piet dan ook best Roet Piet of gewoon krachtig “Piet” kunnen zijn.’

VVD
Fractievoorzitter Thom van Campen: ‘Het is een feest voor de kinderen, laten we dat zo houden. Daarmee niet aan de politiek, maar aan de samenleving om de discussie te voeren.’

Intocht Sinterklaas Zwolle
De intocht van Sinterklaas in Zwolle. Foto: Frank van Hienen.
Back to top button