Zwolle biedt plaats aan ruim 500 vluchtelingen

In relatief korte tijd hebben zich veel statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) gevestigd in Zwolle. In 2016 ruim 300 en de verwachting bestaat dat er in 2017 nog ruim 200 bij komen.

De gemeente Zwolle gaat geld reserveren om deze statushouders zich zo snel mogelijk thuis te laten voelen in de stad. Om vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties te ondersteunen is reeds besloten 140.000 euro beschikbaar te stellen. Met deze middelen ondersteunt de gemeente voor een belangrijk deel de (integrale) coördinatie van Stichting Present. Het oefenen van taal, de Zwolse samenleving leren kennen, het vinden van stageplekken, zinvolle dagbesteding en het inrichten en opbouwen van een sociaal netwerk staan centraal.

Schoolzwemmen
Naast de directe ondersteuning van Stichting Present is ook extra geïnvesteerd in de ondersteuning van andere partijen zoals Stichting Vluchtelingenwerk en (vrijwilligers)organisaties die taalondersteuning aanbieden. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid en wenselijkheid van ondersteuning en uitbreiding van bijvoorbeeld de vangnetregeling voor zwemlessen en de ondersteuning door middel van individuele begeleiding.

Back to top button