Zwolle blijft uitgeprocedeerde asielzoekers opvangen

De gemeente Zwolle zal de komende twee jaar 240.000 euro uitgeven om uitgeprocedeerde asielzoekers op te vangen.

Daarmee continueert de gemeente het beleid van de afgelopen jaren. Met het geld biedt de gemeente onderdak aan alleenstaanden en gezinnen, betalen ze de kosten van levensonderhoud en uitzonderlijke ziektekosten waartegen geen verzekering.

‘In Zwolle zijn we van mening dat niemand op straat behoeft te verblijven’, zegt het college. ‘Sinds 2002 bieden we daarom noodopvang aan (uitgeprocedeerde) asielzoekers die geen recht hebben op opvang door het COA, maar nog niet zijn teruggekeerd. Naast opvang bieden we samen met onze ketenpartners begeleiding aan deze mensen om hen terug te laten keren naar het land van herkomst. Deze ketenpartners, de Centrale Toegang, het Leger des Heils, IOM, DT&V, Vreemdelingenpolitie, Vluchtelingenwerk en de gemeente, hebben periodiek overleg met elkaar over individuele casuïstiek.’

Sinds 2015 wordt er op rijksniveau gesproken over het realiseren van een beperkt aantal noodopvangen in enkele grote gemeenten. Veel gemeenten voelen hier niets voor omdat in deze vorm van opvang mensen zonder succesvolle terugkeer na 13 weken op straat worden gezet. Het gesprek hierover met de staatssecretaris is gestaakt en zal na de vorming van een nieuw kabinet worden voorgezet. Het rijk heeft in 2015 en 2016 bijgedragen aan de lokale bed bad en brood regelingen. Deze bijdrage is eveneens gestopt.

In afwachting van de landelijke ontwikkelingen wil Zwolle het eigen beleid voortzetten.

Back to top button