woensdag , 27 september 2023
Stadhuis Zwolle

Zwolle en regio bundelen krachten met eigen haven

De colleges van B&W van Zwolle, Kampen en Meppel hebben besloten om een gezamenlijk havenbedrijf op te richten onder de naam Port of Zwolle.

De gemeenten Zwolle, Kampen en Meppel werken al geruime tijd samen om de logistiek in de regio te versterken. Met een gezamenlijk havenbedrijf wordt de concurrentiepositie van de binnenhavens versterkt. Door de bundeling van krachten wordt de groei, werkgelegenheid en gezamenlijke profilering en lobby van de regio bevorderd, zegt de gemeente.

De vorming van één havenbedrijf maakt het volgende mogelijk:

  • Gezamenlijke profilering van de havenactiviteiten van de gemeenten richting de zeehavens Rotterdam en Amsterdam biedt mogelijkheden de sterke punten van de regio voor het voetlicht te brengen en zo de strategische ligging beter te benutten.
  • Gezamenlijke acquisitie van ladingstromen en gezamenlijke lijndiensten opzetten, maakt het vervoer per binnenvaart naar Zwolle, Kampen en Meppel aantrekkelijker en versterkt de concurrentiepositie.
  • De rijksmiddelen voor grootschalige investeringen in logistieke infrastructuur zijn de komende jaren schaars. Gezamenlijke lobby richting Den Haag vergroot de slagingskans om gewenste projecten zoals Kornwerderzand, gezamenlijke brug- en sluisbediening, Vaarweg IJsselmeer – Meppel daadwerkelijk gerealiseerd te krijgen.
  • Door gezamenlijk optreden op de arbeidsmarkt kan een groter potentieel aan werkgevers en werknemers worden bereikt.

De oprichting van het gezamenlijk havenbedrijf Port of Zwolle wordt pas definitief als de betrokken gemeenteraden geen inhoudelijke wensen en bedenkingen hebben. Ook de colleges van Gedeputeerde Staten van Overijssel en Drenthe moeten nog goedkeuring verlenen aan de oprichting van Port of Zwolle.

Achtergrond
De gemeenten Zwolle, Kampen en Meppel hebben in 2012 een gezamenlijke havenvisie vastgesteld. Eén van de belangrijkste pijlers daaruit is het bundelen van de havenactiviteiten in de regio. In 2013 is onderzoek gedaan naar mogelijke vormen hiervoor. Geconcludeerd werd dat het vormen van een gezamenlijk havenbedrijf tot de meeste meerwaarde leidt en het openbaar belang dient. Een gezamenlijk havenbedrijf zal op termijn leiden tot toename van ladingstromen.