Zwolle gaat 300 vluchtelingen opvangen in Kamperpoort én wil permanent azc

Met de tijdelijke huisvesting van 300 asielzoekers en statushouders in het kantoorpand aan de Meeuwenlaan 8 in de Kamperpoort wil de gemeente bijdragen aan het opvangen van vluchtelingen in ons land. Ook denkt ze na over een permanente azc.

Het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) heeft de gemeente twee verzoeken gedaan. Voor de korte termijn zoekt het COA locaties voor noodopvang van vluchtelingen, om daarmee de druk van de opvang in Ter Apel te verminderen. Voor de langere termijn wil het COA regionale asielzoekerscentra (azc’s) inrichten voor vluchtelingen die kansrijk zijn om in ons land te mogen blijven en statushouders die al aan deze regio gekoppeld zijn. Zij kunnen dan al in het regionale azc beginnen met het inburgeren in de omgeving waar zij later hun definitieve plek vinden.

Tijdelijk regionaal asielzoekerscentrum
Zwolle heeft het COA laten weten de locatie Meeuwenlaan niet geschikt te vinden voor een noodopvang, maar wel mee te willen werken aan een regionaal centrum voor statushouders en vluchtelingen die perspectief hebben hier hun leven op te bouwen. Burgemeester Peter Snijders: ‘We zien dat de druk op de opvang in Ter Apel erg groot is en dat de bestaande asielzoekerscentra vol zitten.’

B en W vinden het essentieel dat een opvanglocatie – tijdelijk of permanent – past bij wat de buurt en de stad kan dragen. De burgemeester: ‘We hebben het COA voorgesteld hiermee te beginnen en ervaring op te doen aan de Meeuwenlaan. Dat geeft ons tijd om ondertussen samen met de stad op zoek te gaan naar een of meer permanente locaties.’

Vier jaar
Het pand aan de Meeuwenlaan kan naar verwachting in het najaar in gebruik genomen worden en is voor maximaal vier jaar beschikbaar voor 300 vluchtelingen. Daarna gaat hier de schop de grond in voor de ontwikkeling van het Nieuwe Veemarkt gebied.
De gemeente gaat nu eerst in gesprek met de buurt. De bewoners van Kamperpoort zijn per brief geïnformeerd en uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst op 24 mei.

Permanent regionaal azc
De komende tijd wil de gemeente met de stad op zoek naar meerdere locaties voor een permanent regionaal azc. Dat heeft – ook vanwege de inpassing in de stad – de voorkeur boven een groot centrum zoals COA dat voor zich ziet.

Back to top button