Zwolle gaat contract met Welzorg tóch verlengen

Ondanks woedende reacties van Zwolse burgers gaat de gemeente Zwolle het contract met Welzorg tóch gewoon verlengen. Eerder zegde wethouder Nelleke Vedelaar (PvdA) nog toe de verbintenis met de WMO-leverancier niet te verlengen, juist door de klachten van cliënten.

Nu wil Vedelaar eerst ‘een zorgvuldige inventarisatie uitvoeren naar de ervaringen en wensen van cliënten’. In januari van dit jaar meldde zij nog dat het contract met Welzorg na de einddatum van 31-12-2017 de prullenbak in gaat wegens de vele klachten van ook Zwolse cliënten. Ze zei toen: ‘Dit jaar staan we voor de keuze of we de verbintenis met Welzorg zullen verlengen of dat we over gaan tot aanbesteding. We kiezen voor dat laatste.

Ruim twee maanden later heeft de gemeente Zwolle besloten dat de verbintenis met Welzorg ‘gewoon’ wordt verlengd met negen maanden tot 1-10-2018. Vedelaar wil dan:

  • een zorgvuldige inventarisatie uitvoeren naar de ervaringen en wensen van cliënten
  • de haalbaarheid bepalen van nieuwe initiatieven en manieren voor het verstrekken en
    onderhouden van hulpmiddelen;
  •  voorkomen dat het verstrekken en het onderhouden van hulpmiddelen voor (nieuwe)
    cliënten tot problemen leidt;
  • een passende aanbestedingsprocedure organiseren die aansluit bij de opgedane inzichten
    vanuit het cliëntperspectief

Volgens de wethouder is de gemeente met handen en voeten gebonden aan partner Welzorg en kan ze niet zomaar het contract níét verlengen. ‘Hoewel het contract ruimte biedt voor tussentijdse beëindiging, is dit op korte termijn niet verantwoord. In verband met de huidige contractering van één aanbieder kan Zwolle niet op korte termijn het contract met Welzorg beëindigen. Dit zou immers de continuïteit van de dienstverlening aan bestaande en nieuwe cliënten ernstig in gevaar brengen. Volgens de contractuele bepalingen moet de gemeente voor 31-03-2017 vaststellen of het contract met Welzorg aan het einde van dit jaar afloopt, of dat het huidige contract voor een bepaalde periode wordt verlengd.’

Woedende cliënten
Het laatste jaar waren er legio klachten van mensen die niet adequaat geholpen werden door Welzorg. Zo moest Lucie Blok 70 weken wachten, voordat ze een nieuwe scootmobiel kreeg.

Back to top button