Zwolle gaat door met verkleinen afvalbakken, ‘het is een succes’

Zwolle gaat door met het verkleinen van ondergrondse afvalcontainers. Een motie van de SP, die opriep te stoppen en de beslissing terug te draaien, haalde het niet.

Volgens VVD-wethouder René de Heer is het verkleinen van de afvalbakken juist een succes. ‘Wat we doen is een succes. We hebben al 80-85% van de afvalbakken verkleind. Terugdraaien zou grote financiële consequenties hebben.’ In 2017 was reeds besloten om de afvalcontainers te verkleinen.

Vervuiling
De SP riep maandagavond in een motie op om de omstreden maatregel te stoppen en de afvalbakken weer te vergroten. ‘Er is voor deze maatregel onder de inwoners geen enkel draagvlak en het zorgt voor weerstand tegen gemeentelijk beleid om restafval terug te dringen. Het verkleinen van de opening van containers werkt niet om afval beter te scheiden en zorgt juist voor dumping en vervuiling van andere afvalstromen’, aldus SP-fractievoorzitter Brammert Geerling.

Back to top button