Zwolle gaat opvang bieden aan verdedigers mensenrechten

Zwolle zal waarschijnlijk in de zomer van 2017 een Shelter City worden. Daarmee gaat de stad onderdak bieden aan verdedigers van mensenrechten over de hele wereld.

In ‘Shelter City Zwolle’ kan een bedreigde internationale mensenrechtenverdediger op basis van een noodvisum op adem komen en na een periode van drie tot zes maanden weer terugkeren naar het land van herkomst. Een belangrijk uitgangspunt is dat een mensenrechtenverdedigers zijn werk in Zwolle kan kan zetten, ook als dat tijdelijk op afstand is. In heel Europa zijn er inmiddels Shelter City’s aanwezig. Waar de Shelter City in Zwolle gaat komen, is nog niet bekend.

Statushouders
De afgelopen maanden zijn in Zwolle ambtelijk verschillende oriënterende en voorbereidende gesprekken in het kader van Shelter City Zwolle gevoerd. Op basis hiervan wordt momenteel een voorstel voor de gemeenteraad voorbereid. De verwachting is dat het college deze begin 2017 aan de raad zal aanbieden. Indien conform wordt besloten, zal de stad naar verwachting in de zomer 2017 klaar zijn de mensenrechtenverdediger in Zwolle op te vangen. Voorgesteld wordt Shelter City Zwolle te financieren uit de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen voor statushouders.

Back to top button