Zwolle gastheer voor Sociale Top 2015

Zwolle is op maandag 30 november gastheer van de landelijke Sociale Top 2015. Op ruim vijftig locaties in en om Zwolle gaan achthonderd formele en informele leiders uit het sociaal domein met elkaar in gesprek over de belangrijkste uitdagingen rondom zorg, onderwijs, wonen, werk, sport, cultuur, veiligheid en integratie.

De deelnemers zijn onder anderen innovatieve ondernemers, wetenschappers, politici, overheidsmanagers, zorgprofessionals, burgerinitiatiefnemers, actieve vrijwilligers, bestuurders en adviseurs van maatschappelijke organisaties en belangenorganisaties, kunstenaars, leerkrachten en politiemensen. Zij wisselen ideeën uit over hoe het beter kan in Nederland. ‘Hoe bouwen we samen aan een samenleving waarin mensen steeds meer verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en elkaar?’ En: ‘Hoe kan de overheid ondersteuning bieden aan mensen die het echt nodig hebben?’ Dat zijn de belangrijkste vragen die gedurende de dag aan bod komen.

In kleine groepen waaieren de deelnemers te voet en per fiets uit over verschillende Zwolse wijken en dorpen om met inwoners en organisaties in gesprek te gaan. Ze bezoeken onder meer scholen, buurt- en dorpshuizen, het stadhuis, sportverenigingen, opvanghuizen, kerken en een moskee, ondernemingen, burgerinitiatieven, zorginstellingen, horeca, een gevangenis en de vluchtelingenopvang. Ook inwoners van Zwolle stellen hun huiskamer open. Elk gesprek start met concrete dilemma’s en uitdagingen waar inwoners en organisaties in hun eigen dagelijkse praktijk mee te maken hebben.

Onder de deelnemers en gespreksleiders zijn politici als staatssecretarissen Martin van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport ) en Jetta Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Maar ook kinderboekenschrijfster Francine Oomen, theatermaakster Adelheid Roosen, cabaretier Mike Boddé, Zorgmanager van het Jaar Anja Schouten, hoogleraren Rudi Westendorp, Lucas Meijs en Ira Helsloot zijn aanwezig.

De dag wordt in de ochtend geopend in de Grote Kerk door minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), burgemeester Henk-Jan Meijer van Zwolle, actrice/columniste Funda Müjde en een leerling van basisschool Het Atelier in Assendorp. Daarna gaan de groepen naar locaties in de binnenstad, Holtenbroek, Stadshagen, Westenholte, Assendorp, Diezerpoort, De Marslanden, De Vrolijkheid, Spoolde, Wijthmen en Windesheim. De dag eindigt ’s avonds in Theater De Spiegel, waar de opbrengsten van de dag worden gedeeld en een aantal toppers uit politiek, bedrijfsleven, wetenschap en cultuur inspirerende visies op de toekomst geven.

De Sociale Top is een initiatief van de Rijksoverheid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in samenwerking met de gemeente Zwolle. Aanleiding voor de Sociale Top zijn de grote decentralisaties van de zorg, jeugdhulp en de begeleiding van mensen naar (waar mogelijk) regulier werk. De bedoeling is dat de conferentie de start zal zijn van een netwerk van innovators dat samen bijdraagt aan daadwerkelijke vernieuwing van het sociaal domein.

Back to top button