Zwolle geeft drie miljoen euro méér uit aan jeugdzorg, wethouder ‘onaangenaam verrast’

De gemeente Zwolle heeft vorig jaar, naar het zich nu laat aanzien, drie miljoen euro méér uitgegeven aan jeugdzorg dan voorzien. Wethouder Michiel van Willigen is onaangenaam verrast. ‘Ik ben erg ontevreden met deze financiële resultaten.’

De oorzaken liggen, volgens de gemeente Zwolle, onder meer bij tariefsverhogingen van jeugdhulpaanbieders; méér nagekomen declaraties; omzetgaranties tijdens corona en een stijgende hulpvraag onder jongeren door corona. Dat nu pas blijkt dat Zwolle over 2020 zo’n drie miljoen tekort komt, heeft onder meer te maken met de verantwoording van jeugdhulpaanbieders, die dit jaar voor het eerst uiterlijk 1 april binnen moest zijn. Dat heeft geleid tot een plotselinge en deels onverwachte golf declaraties van jeugdzorgaanbieders, stelt de gemeente.

Hervormingen
Wethouder Michiel van Willigen (Jeugd en Onderwijs) is onaangenaam verrast door het tekort: ‘Ik ben erg ontevreden met deze financiële resultaten. De jeugdhulp was tot medio 2020 financieel op orde. De jongeren zijn in beeld en het aantal jongeren in jeugdzorg is niet toegenomen. Maar de totale omvang van het tekort, plus enkele andere oorzaken, worden nu pas duidelijk. Daarom is het zaak om zo snel mogelijk in beeld te krijgen welke kosten eenmalig zijn en welke niet; welke hervormingen werken en wat nog mogelijk is. Daarnaast is belangrijk wat de uitkomst wordt van gesprekken met het Rijk over extra geld voor jeugdzorg.’

1,4 miljard euro tekort
Landelijk zijn besparingsmogelijkheden jarenlang te hoog ingeschat, zo blijkt uit een analyse die een adviesbureau in december 2020 maakte voor het Rijk en de VNG. Het volgende kabinet zal daardoor een oplossing moeten vinden voor een structureel tekort van 1,4 mld.

Back to top button