Zwolle geeft miljoen euro aan Grote Kerk

De gemeente Zwolle is bereid de vernieuwingsplannen voor de Grote Kerk financieel te ondersteunen met een eenmalige bijdrage van in totaal 1 miljoen euro.

Het grootste deel van dat bedrag (9 ton) zal worden besteed aan de herinrichting van het monumentale gebouw. Daarnaast wordt er geld vrijgemaakt voor de herinrichting van een deel van het Grote Kerkplein. Door deze investeringen kan de Grote Kerk zich verder ontwikkelen tot een aantrekkelijk en goed toegankelijk centrum voor uiteenlopende culturele en educatieve activiteiten.

Toekomst Grote Kerk Toekomst Grote Kerk Toekomst Grote Kerk

De Stichting Grote Kerk wil het gebouw laten uitgroeien tot ‘een sociaal en cultureel centrum in het middelpunt van de stad’ en samen met vele partners een aanvulling gaan bieden op het bestaande programma-aanbod.

De belangrijkste veranderingen die het bestuur van de Stichting Grote Kerk in het gebouw wil doorvoeren zijn:

  • Vernieuwing van de entrees aan de noord- (Grote Markt) en aan de zuidzijde (Grote Kerkplein) van de kerk. Hierdoor wordt de fysieke toegankelijkheid van het gebouw aantrekkelijker voor de bezoekers van de vele activiteiten die het stichtingsbestuur de komende jaren in de Grote Kerk wil ontplooien.
  • Het verbeteren van de sanitaire – en veiligheids voorzieningen in het gebouw. Het aantal bezoekers van de Grote Kerk is in de periode 2014-2016 verdubbeld tot 135.000 per jaar. Wil de kerk zich verder ontwikkelen als ‘Academiehuis voor de stad’ en nog meer bezoekers kunnen ontvangen, dan moeten deze voorzieningen worden aangepast.
  • Om een goed podium te kunnen bieden aan bijvoorbeeld concerten, theateruitvoeringen, congressen, exposities en bijeenkomsten zijn ingrijpende verbeteringen nodig van de licht- en geluidsinstallaties.
Back to top button