woensdag , 28 februari 2024

Zwolle helpt horeca: grotere terrassen, minder belasting, auto’s weg uit binnenstad

Om de lasten te verlichten en perspectief te bieden heeft de gemeente Zwolle een routekaart ontwikkeld met daarin maatregelen die horecaondernemers tijdelijk ondersteunen. De routekaart is gemaakt op initiatief van de Zwolse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland.

De routekaart omvat meerdere maatregelen. Een aantal betreft het geven van meer fysieke ruimte. Zo heeft de gemeente de intentie om de binnenstad meer autoluw te maken en zo de sfeer in het centrum aantrekkelijker te maken. In 2021 mogen horecaondernemers tijdelijk ruimere terrassen plaatsen.

Lastenverlichting
Andere maatregelen in de routekaart zijn er op gericht om lasten te verlichten. Horecaondernemers hoeven geen extra leges te betalen voor benodigde vergunningen voor uitbreiding van terrassen. Ook wordt er in de eerste zes maanden van 2021 geen precariobelasting geheven. Horeca- en cultuurschepen hoeven het eerste halfjaar van 2021 geen havengelden te betalen. Horecaondernemers van buiten Zwolle mogen geen horecazaak beginnen in een leegstaand winkelpand.

De meeste maatregelen gelden tot 1 juli 2021. In mei worden de maatregelen geëvalueerd en waar nodig aangepast. Het college van burgemeester en wethouders heeft de routekaart vastgesteld en deze wordt voor besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Andere sectoren
De gemeente heeft ook oog voor de andere sectoren die worden geraakt door de coronacrisis, zoals de cultuur-, toeristen- en evenementenbranche. Ook deze ondernemers hebben en krijgen het zwaar. De gemeente blijft monitoren of en hoe aanvullende maatregelen nodig zijn.