Zwolle houdt locaties vluchtelingen nog geheim

Er zullen in Zwolle 14 locaties komen waar statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) een woning krijgen. De gemeente houdt de plekken vooralsnog geheim, maar de sociale huurwoningen zullen onder andere in Stadshagen worden gecreëerd.

De gemeente Zwolle moet dit jaar 300 statushouders huisvesten, maar loopt ver achter bij die taakstelling. Daarom worden er in alle haast nieuwe woningen gecreëerd, voor zowel Zwollenaren die lang op een huis wachten als statushouders. Er zijn inmiddels 14 locaties bekend, maar de gemeente weigert te zeggen waar die woningen exact zijn. Het zou in ieder geval gaan om braakliggend terrein in Stadshagen en leegstaande kantoren in de Spoorzone.

De Verbining in Stadshagen
Eerder werd er al gesuggereerd dat de tijdelijke units bij De Verbinding in Stadshagen zouden worden getransformeerd tot huisvesting voor vluchtelingen. Dat leidde toen tot verontwaardigde reacties van buurtbewoners, omdat die units tussen veel basisscholen staan.

Om de problemen op de (sociale) woningmarkt op te lossen gaat Zwolle tot 2019 zo’n 900 extra sociale huurwoningen creëren. De woningcorporaties kijken wie er recht op zo’n huis zullen hebben, Zwollenaren die al jaren op de wachtlijst staan of statushouders. Er wordt vooral naar urgentie gekeken.

IJsselhallen
Ook houdt de gemeente Zwolle rekening dat er opnieuw een vraag komt van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) om 300 vluchtelingen op te nemen voor crisisopvang. Dat zou in de IJsselhallen moeten gebeuren. Bovendien wordt er plek gezocht voor zo’n 200 vluchtelingen die onderdak moeten krijgen totdat het azc naast de Isala eind 2017 open gaat. Waar die asielzoekers komen te wonen is ook nog niet bekend.

[advpoll id=”45″ title=”Peiling” width=”270″]

Back to top button