Home / Hoofdzaken / ‘Zwolle is zeer kwetsbaar door klimaatverandering’

‘Zwolle is zeer kwetsbaar door klimaatverandering’

De gemeente heeft een filmpje laten maken over de plannen die de stad heeft voor klimaatadaptie. Zwolle is door het vele water in en rondom de stad extreem kwetsbaar bij het veranderende klimaat.

De klimaatverandering zorgt in Zwolle voor een grote opgave. Oplossingen uit het verleden zijn niet meer toereikend voor de toekomst. Dijken kunnen de stad niet beschermen tegen extreem weer, zoals hevige regenval of hittegolven. Door de ligging rondom het water, zal Zwolle onderlopen als het waterpeil van het IJsselmeer sterk toeneemt. In juni zette extreem weer al straten compleet blank in Zwolle na hevige regenval.

Stadshagen kwetsbaar
Ook de wijk Stadshagen is kwetsbaar, blijkt uit het filmpje. Programma manager Menno ten Hegelaar van de Provincie Overijssel. ‘Inwoners in Stadshagen zijn nu veilig, maar er is geen garantie voor de toekomst. Deze wijk ligt in een polder en er kan anderhalve meter water komen te staan bij een dijkdoorbraak.’ Ook Isala staat bij Oosterenk in een kwetsbare positie.
Gemeente, provincie, ondernemers en andere betrokkenen zijn al begonnen om Zwolle opnieuw in te richten, zodat het wél bestand kan zijn tegen klimaatadaptie. In de gemeentelijke begroting is daar onlangs 7,2 miljoen euro voor uitgetrokken.