Zwolle komt geld tekort voor eerste stappen energietransitie

Het College van B en W zegt dat het 720.000 euro extra nodig heeft om de eerste stappen te zetten in de energietransitie.

Uit de begroting 2018 was 1,02 miljoen euro beschikbaar. Het nieuwe College zegt nu dat dit budget alleen structurele inzet geleverd kan worden op met name de onderdelen Grootschalige opwekking (onder andere windmolens) en Infrastructuur en opslag. ‘Om de ambities te verwezenlijken zoals benoemd in het coalitieakkoord, met name de energiebesparing in de gebouwde omgeving, is een hoger budget nodig’, schrijft wethouder Monique Schuttenbeld (GroenLinks) in een beslisnota naar de gemeenteraad. ‘Door slim samen te werken met partners in de stad en externe financiering te verwerven, verwachten we in 2019 met €1,72 miljoen toe te kunnen.’

Het College maakte vandaag een ‘plan van aanpak’ openbaar over de doelstellingen die ze heeft. Het plan is hier te lezen. Uiteindelijk is het de gemeenteraad die beslist of het extra geld er ook komt.

Een reactie

  1. Op z’n zachtst gezegd, zijn dit wel heel ambitieuze plannen… Benieuwd hoe de huiseigenaren en huurders hier uiteindelijk voor opdraaien gezien de forse investering. Kopers van nieuwbouw worden nu al geconfronteerd met absorbitante, onvoorziene bijkomstige investeringen.

    Beste gemeente, graag toevoegen onder ‘duurzame, actieve mobiliteit’: die smerige diesels van de weg af, of een goede roetfilter erop verplichten. Het is belachelijk dat dit anno 2018 nog kan in het kader van de milieudoelstellingen (net als het openen van Lelystad voor groot commercieel vliegverkeer). Niet alleen vanwege de vervuiling, maar ook vanwege de vele mensen die hier acuut ziek van worden… en wellicht ook zorgt voor toename van kanker. Die roetwalmen op straat zijn niet nodig en kan makkelijk iets aan gedaan worden. Daar waar de peuken niet meer kunnen, moet hier ook zeker iets mee gebeuren en snel ook.

Back to top button