Zwolle koploper bij stijging bijstandsuitkeringen

Zwolle is van alle grote Nederlandse gemeenten koploper als het gaat om de stijging van het aantal bijstandsuitkeringen. Dat komt onder andere door het wegvallen van inkomsten en de komst van statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning). De gemeente wil bij het Rijk aankloppen voor financiële steun.

In de afgelopen kwartalen nam het aantal Zwolse bijstandsuitkeringen tegen de verwachting in relatief fors toe van 3.261 naar 3.467. Er was ruimte in het budget 2015 voor een stijging van 3,82% ten opzichte van 2014. De stijging bedraagt tot en met het 3e kwartaal 6,4% met de verwachting dat deze naar het einde van het jaar nóg iets zal stijgen.

Stijgende trend
Financieel is dit een nadeel in 2015 van € 1,0 mln. Zwolle is daarmee tot dusver in 2015 koploper in de maandelijkse vergelijking van de grote gemeenten als het gaat om de procentuele toename van het aantal bijstandsgerechtigden. Het stadsbestuur ziet bij andere grote gemeenten op dit moment een ombuiging van de stijgende trend van het aantal bijstandsgerechtigden. In Zwolle zet de stijgende trend, die al vanaf 2012 zichtbaar is, echter ook in 2015 door. De hoofdoorzaak van de stijging van het aantal bijstandsgerechtigden in de jaren 2012 t/m 2015 is het wegvallen van inkomsten uit loondienst, uitkering of winst uit ondernemen. Dit aantal ligt gemiddeld 173 per jaar hoger dan de uitstroom naar werk, uitkering en eigen onderneming.

Statushouders
De stijgende trend wordt ook verklaard door een stijging van het aantal statushouders dat instroomt in de bijstand en het aantal mensen dat door verlies van inkomsten uit tijdelijk werk een beroep op bijstand doet. Het aantal Zwolse huishoudens dat door het verlies van werk bijstandsafhankelijk werd, neemt wel trendmatig af. Dit houdt verband met het aantrekken van de economie. De uitstroom ligt op het niveau van 2104 en profiteert (nog) niet van de aantrekkende economie.

Vangnetregeling
Reden dat de gemeente Zwolle nu met een tekort kampt, ligt ook aan andere rekenmethodieken van het Rijk. Daardoor gaat Zwolle van een overschot naar een tekort. Om een deel van het verlies op te vangen wil de gemeente een verzoek indienen voor een zogenoemde Vangnetregeling, waarbij het Rijk (deels) bij kan springen. De kans dat het rijksbudget in 2016 wederom onvoldoende zal zijn om de bijstandsuitkeringen te dekken is overigens groot, zegt wethouder Nelleke Vedelaar.

Eerder werd ook al bekend dat er in Zwolle 3.000 kinderen in armoede leven.

Back to top button