Zwolle krijgt 15 miljoen euro voor bouw woningen

De belangrijkste ontwikkellocatie van Regio Zwolle, Spoorzone, ontvangt van het rijk een bijdrage uit de Woonimpuls. Dit is een subsidieregeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) en bedoeld om de bouw van woningen te versnellen en het bouwen van meer betaalbare woningen in een kwalitatief goede leefomgeving.

Het ministerie draagt € 15,4 miljoen bij aan de publieke investeringen die samenhangen met de bouw van 2.900 woningen die de komende 10 jaar in de Spoorzone verrijzen. Samen met de investering van de gemeente zelf, de cofinanciering van de provincie en de bijdrage van de marktpartijen ontstaat zo een investeringspakket van ruim € 57 miljoen.

De investering maakt onder andere de aanpassing van de Koggetunnel en de aanleg van het Koggepark mogelijk. Ook kunnen hiermee de Veerallee en de kruisingen bij de entrees van de IJsselallee heringericht worden. Verder wordt het hoofdwatersysteem verbeterd en vindt de benodigde uitbreiding van het hoofdrioleringssysteem plaats.

De bouw van de eerste woningen start in 2023 in Hanze Oost, de voormalige Hanzebadlocatie. Vanaf 2024 wordt ook in andere deelgebieden gebouwd. Bij de verdere uitwerking van de maatregelen, zoals het Koggepark en de woningbouwplannen zijn omwonenden en andere betrokkenen betrokken.

Back to top button