donderdag , 22 februari 2024

Zwolle krijgt 33-jarige wethouder uit Amsterdam

De fractie van GroenLinks Zwolle draagt Dorrit de Jong voor als nieuwe wethouder in Zwolle. Zij volgt Klaas Sloots op, die begin volgend jaar burgemeester wordt in Stadskanaal. In het dagelijks leven werkt De Jong als politiek secretaris en beleidsmedewerker op sociale portefeuilles bij de Tweede Kamerfractie van GroenLinks in Den Haag. Daarnaast is zij gemeenteraadslid in Amsterdam, waar ze onder meer het woord voert op wonen en een deel van de zorg-portefeuille.

Fractievoorzitter Patrick Pelman: ‘Ik ben ontzettend blij dat we Dorrit mogen voordragen. Zij is een verbinder met veel politieke ervaring en alle kennis op het sociaal domein, zoals zorg & welzijn. We hebben Dorrit in de procedure leren kennen als een krachtige persoonlijkheid die in staat is om snel de juiste verbanden te maken en vanuit een positieve blik op zoek te gaan naar draagvlak en oplossingen.’

Amsterdam
Rutger Groot Wassink, wethouder Amsterdam: ‘Het is voor mij geen verrassing dat Dorrit deze stap maakt. Ze is van nature bestuurlijk ingesteld en heeft dat in Amsterdam laten zien door concrete, breed gedragen voorstellen te doen om de sociale basis te versterken. Als dan een kans voorbijkomt om wethouder in een prachtige stad als Zwolle te kunnen worden, dan snap ik dat ze die grijpt. Ik wens haar veel succes en plezier in deze mooie Hanzestad.”

Effecten coronacrisis
Dorrit de Jong volgt begin volgend jaar Klaas Sloots op als wethouder van Zwolle. Ze heeft veel zin om aan de slag te gaan: ‘Ik vind het een eer om Klaas op te mogen volgen in Zwolle en zie uit naar de samenwerking in het college en met de gemeenteraad. Het wordt een belangrijke tijd waarbij we verder gaan met de uitvoering van de Hervormingsagenda sociaal domein en we zullen moeten zien hoe we de effecten van de coronacrisis goed gaan opvangen. Ik zal de komende tijd veel in de stad te vinden zijn om nader kennis te maken met bewoners en organisaties in Zwolle.’