Zwolle krijgt 855.000 euro voor duurzame projecten

Ten behoeve van vier lokale organisaties die zich inzetten voor een duurzame stad ontvangt de gemeente Zwolle 855.000 euro subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken


Het geld uit de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) is een stimuleringssubsidie om huiseigenaren te helpen energie te besparen. Met dit budget kunnen gemeenten projecten opzetten om huiseigenaren te stimuleren energiebesparende maatregelen te nemen. De aanvraag is tot stand is gekomen met enerzijds het gemeentelijk Energieloket Verbeter & Bespaar en anderzijds de initiatiefnemers in een 3-tal wijken die al jaren midden in de uitvoering staan en zich verder willen professionaliseren. Het gaat daarbij om: 50 tinten groen Assendorp, WijBedrijf Dieze en het project Berkum Energieneutraal.

Douchekop
De gemeente ontvangt het toegekende budget begin 2020, waarna de lokale partijen van start kunnen gaan met het uitvoeren van maatregelen. Te denken valt aan het organiseren van Warmtecafés en het realiseren van quick wins in de woning zoals plaatsen van tochtstrips, radiatorfolie, waterbesparende douchekop etc.

Energiebus
De partijen werken waar mogelijk samen om het effect van de subsidie nog groter te maken. Ze willen elkaar kunnen versterken en aanvullen. Dat kan praktisch zijn, bijvoorbeeld het gebruikmaken van de ‘Energiebus’ van het Energieloket door de wijkinitiatieven, of elkaars instrumenten benutten voor het contact maken met bewoners. Maar ook bijvoorbeeld het collectief opleiden van wooncoaches of installateurs voor waterzijdig inregelen. Zo helpen zij elkaar en wordt er collectief geleerd voor toekomstige projecten binnen deze wijken, maar zeker ook voor wijken daarbuiten.

Back to top button