‘Zwolle krijgt geen duidelijkheid over duurzame energie’

De Zwolse fractie van GroenLinks vindt dat de Zwolle geen vaart maakt met de doelstelling om uiterlijk in 2050 energieneutraal te zijn. De partij legt uit waarom.

‘Maandagavond 17 juli besprak de gemeenteraad een voorstel van het college voor een ambitiedocument energietransitie. Voor het eerst staat nu zwart op wit dat Zwolle uiterlijk in 2050 energieneutraal wil zijn, dat wil zeggen dat alle energie die we verbruiken door onszelf wordt opgewekt. “Het is alle hens aan dek, we kunnen geen enkele energiebron uitsluiten”. Maar hoe dan? Daarover kregen we geen begin van duidelijkheid.

Bedrijven in Zwolle
Dat het alle hens aan dek moet zijn, blijkt ook uit de cijfers van het college zelf: volgens het bestaande beleid mogen de bedrijven in Zwolle in 2020 (dus over iets meer dan twee jaar!) maximaal 240 kiloton CO2 uitstoten, in 2015 was dat nog 420. Dat betekent dus dat alle bedrijven in Zwolle in twee jaar tijd ruim 40% minder CO2 moeten gaan uitstoten, waar ze al zeker 9 jaar ruim meer dan 400 kiloton uitstoten. GroenLinks verwacht dan urgentie bij het college, hoe ziet dat er concreet uit? Hoeveel windturbines hebben we nodig om dat te halen, hoeveel zonnepanelen, hoeveel warmtepompen? Als je het abstracte doel (40% minder CO2) vertaalt naar wat dat betekent, kun je aan de slag. Ons voorstel om dat te doen, werd echter door college en raad weggewuifd. “We willen ons niet te veel vastpinnen aan getallen onderaan de streep, maar meer op het creëren van beweging”, reageerde wethouder Anker. Volgens GroenLinks dreigt dat een beweging in het luchtledige te worden. Dat bleek ook uit het feit dat fervente tegenstanders van windenergie, VVD en Swollwacht, van harte konden instemmen met het ambitiedocument.

Impact
Het college presenteerde in mei van dit jaar zelf een mogelijke energiemix. Uit de toelichting bleek dat alle denkkracht nodig was om tot 30% van de energiebehoefte van 2050 te kunnen komen. Dat betekent dus dat alle maatregelen uit de energiemix voor minder dan een derde bijdragen aan de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. In die energiemix zijn 20 windturbines opgenomen. Door nu te suggereren dat we de ambities zouden kunnen bereiken zonder al te veel extra windturbines, bedrijf je volgens GroenLinks een politiek van schone energie zonder daarbij eerlijk te zijn over de gevolgen die dat heeft voor de stad. Als je niet concreet maakt welke impact de nieuwe ambities én het huidige beleid gaan hebben, is sprake van consequentie-vrije-politiek.

Flauwekul
De ChristenUnie “wil zich niet vastleggen, maar ruimte houden waar iets goed past”, het CDA stemde tegen omdat “een plan voor 2 windmolens al zoveel discussie opriep en nieuwe discussies de stad geen goed doen”, volgens de PvdA staat een energiemix “een beetje haaks op de ambities van deze nota, dit suggereert dat we nu de situatie voor 2050 kunnen invullen, dat is eigenlijk een beetje flauwekul”, D66 “gaat liever voor energieneutraal dan dat we ons nu vastleggen op cijfers voor over 25 of 30 jaar”.

Complexe vraagstukken
De door ons bepleitte energiemix is natuurlijk geen statisch gegeven, dat had raadslid Remko de Paus in het debat van 10 juli ook uitgelegd. Het is een begin van een concretisering van het einddoel. Met de kennis van nu, komen we dan tot deze energiemix. Blijkt nu dat er sneller zonnepanelen bij komen, dan kun je misschien met een windturbine minder; blijkt mierenzuur snel de oplossing te zijn voor automobiliteit, dan is het minder erg als de energiebesparing stokt. Vaak wordt in dit soort complexe vraagstukken gesproken over de knoppen waaraan je kunt draaien (meer wind, minder zon, nieuwe technologie). Door nu niet met een concrete mix te starten, wordt het draaien aan knoppen iets dat in het luchtledige zal gebeuren. Als de metertjes van het dashboard niet op een waarde worden gezet, zie je niets gebeuren als je gaat draaien.
Voor ons is de energietransitie een vraagstuk dat alle aandacht vraagt de komende decennia. We mogen onze aarde niet oververhit overlaten aan de volgende generaties.’

Back to top button