Zwolle krijgt kleiner asielzoekerscentrum

Het college van B&W heeft besloten om een kleiner azc te laten bouwen. In de gebouwen van het Waterschap Groot Sallan (naast Isala) is er straks plaats voor maximaal 600 vluchtelingen en niet 800, zoals eerder de bedoeling was.

Ook wordt het stuk natuur achter de locatie (waar Waterschap Groot Salland nu zit) niet verbouwd tot een recreatieterrein. In plaats daarvan worden de paviljoens van het pand gebruikt. Het azc zal pas in het vierde kwartaal van 2017 zijn deuren openen en niet in het eerste kwartaal zoals eerder was gedacht. Wel blijft de termijn van 15 jaar in het voorstel staan.

Volgens Peter Siebes van het COA heeft zijn organisatie ‘een veer moeten laten’. Tijdens gesprekken met omwonenden werd duidelijk dat er veel bezwaren bestonden over de grootte van het asielzoekerscentrum. ‘Dat noopte ons tot deze beslissing.’

Het college van B&W heeft het voorstel naar de gemeenteraad gestuurd. Die beslist 19 april uiteindelijk of dit plan ook daadwerkelijk gaat worden uitgevoerd. Op dinsdag 12 april is er een informatiemarkt waar inwoners, bedrijven en instellingen met fracties en individuele raadsleden in gesprek kunnen over het voorstel asielzoekerscentrum.

Burgemeester Henk Jan Meijer: ‘Als college staan wij voor dit voorstel, na raadpleging van  vele belanghebbenden. Met dit uiteindelijke plan proberen we zorgen van omwonenden weg te nemen, gebruiken we de goede ervaringen met een opvanglocatie van deze omvang elders in het land en zorgen we dat we zo zorgvuldig en zo snel als mogelijk mensen die daar recht op hebben een plek in onze stad aanbieden waar ze verder kunnen bouwen aan de toekomst.’

Locatie azc Zwolle

Back to top button