‘Zwolle moet volgend jaar autovrije zondag krijgen’

Zwolle moet eind 2023 een autovrije zondag krijgen, waarbij er in grote delen van de stad niet met de auto gereden kan worden. Dat stellen de ChristenUnie, GroenLinks, D66, de Partij voor de Dieren en Volt vandaag voor tijdens de begrotingsbehandeling.

De partijen refereren in hun motie aan de autovrije zondagen die steden zoals Brussel en Parijs organiseren. Volgens hen is dat ‘een succesvolle wijze om mensen ervan bewust te maken dat een stad vooral ook een plek is om te verblijven.’

Zo’n autovrije zondag moet er volgens de partijen eind 2023 ook in Zwolle komen. ‘Een autovrije zondag past binnen het coalitieakkoord om het autogebruik terug te dringen en de luchtkwaliteit te bevorderen.’ De vijf indienende partijen hebben samen 21 zetels in de gemeenteraad, dat is al een meerderheid.

Worden er straten in Zwolle afgesloten?
Coalitiepartij CDA ondertekende de motie niet en wilde tijdens de begrotingsbehandeling graag weten wat de bedoeling precies is. ‘Worden er ook straten afgezet’, vroeg CDA-fractievoorzitter Jan Nabers zich af. ‘Want als dat zo is, hoop ik dat de bewoners goed betrokken worden. Ook zij die hier niks mee hebben. Als dat niet gebeurt staan zij nog verder van de politiek dan ze nu al staan.’

GroenLinks-fractievoorzitter Anja Roelfs moest het antwoord schuldig blijven. ‘We zullen het College vragen om hierin mee te denken.’ Nabers: ‘Dan concludeer ik dat u een motie indient waar u geen enkel idee hebt over de invulling daarvan.’

Back to top button